Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szkolenie "Zatrudnienie w organizacjach pozarządowych", 27 stycznia, Kraków

Reklama
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Kraków, Polska

W czwartek, 09:00 - 16:00

27 stycznia 2022

Bezpłatne

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego będziecie mogli dowiedzieć się więcej (oraz zadać pytania) na temat zatrudniania osób w podmiotach ekonomii społecznej takich jak stowarzyszenia, fundacje itp. Szkolenie odbędzie się w formule stacjonarnej 27.01.2022r. w godz. 9.00-16.00 w Domu Utopii w Krakowie, os. Szkolne 26A, II piętro, sala 202. W razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej szkolenie może zostać zorganizowane w formule online.

Reklama

Fundacja GAP w ramach działań Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przygotowała dla zainteresowanych szkolenie, podczas którego będziecie mogli Państwo dowiedzieć się więcej (oraz zadać pytania) na temat zatrudniania osób w podmiotach ekonomii społecznej takich jak stowarzyszenia, fundacje itp. Szkolenie „Zatrudnienie w organizacjach pozarządowych” odbędzie się w formule stacjonarnej w dniu 27 stycznia 2022 r. w godz. 9.00-16.00 w Domu Utopii w Krakowie, os. Szkolne 26A (II piętro, sala 202). W razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej szkolenie może zostać zorganizowane w formule online o czym uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

Szkolenie kierowane jest do osób na co dzień stosujących przepisy prawa pracy w organizacjach pozarządowych, w szczególności członków zarządu, pracowników działów kadr, kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką prawa pracy.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie problematycznych zagadnień związanych z zatrudnieniem pracowników w organizacjach pozarządowych, w szczególności związanymi z bhp, dokumentacją pracowniczą, zmianą przepisów prawa pracy w okresie stanu epidemii, zawieraniem umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Podczas szkolenia omówione zostaną wątpliwości, które będą zgłaszać uczestnicy szkolenia w zakresie omawianej tematyki.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (m.in. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, spółki non profit oraz podmioty reintegracji społecznej KIS, CIS, ZAZ, WTZ) z m. Kraków, powiatu krakowskiego, bocheńskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickiego. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapewniamy przerwę kawową oraz lunch.

Zapisy trwają do 21 stycznia 2022 r. Ilość miejsc jest ograniczona*. Jedna organizacja może oddelegować maksymalnie 2 osoby.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na szkolenie znajdują się na stronie https://tiny.pl/915lb.

Szkolenie poprowadzi Zbigniew Zych – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, specjalista z prawa pracy, doświadczony trener, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo, administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Karkowski Obszar Metropolitalny” w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania A, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Bezpłatne
 • Termin rejestracji:
  21 stycznia 2022, 23:59
 • Początek wydarzenia:
  W czwartek, 09:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  W czwartek, 16:00
 • Miejsce:
  Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
  Kraków, Polska
 • Organizator:
  Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
 • Osoba kontaktowa:
  Pokaż
 • E-mail:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.