Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Cała Polska

8 lutego 2022, 00:00

8 lutego 2022, 00:00 - 30 listopada 2023, 23:59

Bezpłatne

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie obejmującym działania edukacyjne oraz poradnictwo prawne dla kobiet doświadczających molestowania seksualnego i dyskryminacji motywowanej płcią. Telefon wsparcia działa w każdy wtorek od 16 do 18 oraz w każdy czwartek od 10 do 12 pod numerem telefonu +48 739 975 506. Głównym celem projektu jest wsparcie kobiet oraz przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji ze względu na płeć.

Reklama

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego jest funkcjonującą od 2006 r. ekspercką  organizacją pozarządową prawników i prawniczek, specjalizującą się w przeciwdziałaniu  dyskryminacji, współpracującą z siecią organizacji krajowych i zagranicznych oraz koordynującą  rozbudowaną sieć prawników i prawniczek pro bono o zasięgu ogólnopolskim. Celem Towarzystwa  jest popieranie rozwoju nauki prawa antydyskryminacyjnego, upowszechnianie wiedzy w tym  zakresie oraz aktywne działanie na rzecz zwalczania dyskryminacji. 

Główne cele projektu: 
• wsparcie kobiet oraz przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji ze  względu na płeć 
• podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w temacie molestowania seksualnego kobiet 

W ramach projektu zostanie uruchomiona specjalna pomocowa infolinia (nr tel. 739 975 506) dla kobiet doświadczających molestowania seksualnego lub innych form dyskryminacji płciowej, obsługiwana przez doświadczone, profesjonalne pełnomocniczki. Zostaną przeprowadzone szeroko zakrojone działania edukacyjne, obejmujące webinary z udziałem zaproszonych ekspertów dla wszystkich zainteresowanych tematem, warsztaty dla osób wykonujących zawód prawniczy oraz kampanię społeczną na temat szkodliwości molestowania seksualnego, promującą również infolinię poradnictwa. Przy wsparciu ekspertki Polskiej Akademii Nauk zostaną przeprowadzone badania społeczne mające na celu identyfikację skali problemu i najczęściej doświadczanych przez kobiety form naruszeń, które zakończą się wydaniem raportu. W ramach projektu utworzona zostanie baza informacji prawnych (ekspertyz, opinii, publikacji oraz innych źródeł dot. molestowania seksualnego) przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych tematem osób.

Program dedykowany jest kobietom z całej Polski, poza Warszawą.

Z regulaminem udzielania porad możesz zapoznać się tutaj.

Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z koordynatorem projektu pisząc na: kkumor@ptpa.org.pl

Naszym partnerem w realizacji projektu jest fundacja Women In Law, której celem jest wzmocnienie roli kobiet oraz integracja środowiska prawniczego poprzez wymianę wiedzy i dobrych praktyk.

Projekt realizowany jest ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanego z Funduszy EOG.

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Bezpłatne
 • Początek wydarzenia:
  8 lutego 2022, 00:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  30 listopada 2023, 23:59
 • Miejsce:
  Cała Polska poza Warszawą
 • Organizator:
  Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 • Osoba kontaktowa:
  Pokaż
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.