Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Szkolenie z zakresu marketingu, fundrisingu i pisania wniosków dotacyjnych

Reklama
Cała Polska

18 marca 2022, 00:00

18 marca 2022, 00:00 - 20 listopada 2022, 23:59

Bezpłatne

Szkolenie z zakresu fundrisingu, marketingu, pisania wniosków dotacyjnych, prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach szkolenia organizacje mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji z trenerami w zakresie projektów realizowanych przez organizację, jak również całościowego funkcjonowania organizacji. Szkolenie dla organizacji z województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, lubelskiego.

Autor/źródło: Photo by Marvin Meyer on Unsplash
Reklama

Projekt zakłada bezpłatne wsparcie merytoryczne i doradcze dla organizacji pozarządowych udzielane przez konsultanta, w takich dziedzinach jak fundrising, marketing, pozyskiwanie dotacji, również ze środków unijnych, aspekty prawne funkcjonowania organizacji, a także bezpłatny udział w szkoleniu online obejmującym 56 h, dotyczącym zagadnień prawa, marketingu, zarządzania, pozyskiwania dotacji oraz nowej perspektywy unijnej.

Podczas szkolenia poruszone będą następujące tamaty:

Pozyskiwanie zamówień publicznych:

Klauzule społeczne;

Przygotowanie oferty;

Wybór najkorzystniejszej oferty;

Procedury i dokumentacja w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych;

Budowanie świadomości decydentów w JST dotyczących stosowani klauzul społecznych;

Inne źródła pozyskiwania środków z funduszy publicznych i prywatnych;

Zasada konkurencyjności;

Projekty współfinansowane ze środków UE;

Fundraising.

Komunikacja, marketing i Public Relations:

Zasady komunikacji i marketingu w zgodności z procedurami prawnymi;

Źródła informacji o zamówieniach;

Poszerzenie działalności PES/PS.

Zarządzanie zasobami ludzkimi:

Optymalizacja kosztów pracy;

Aspekty pracy zdalnej.

Budowanie lokalnych partnerstw:

Sieci podmiotów, klastry, związki branżowe i korzyści z uczestnictwa;

Aktywizacja członków PES/PS i budowa relacji ze społecznością lokalną.

Szczegóły wydarzenia

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.