Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Usługi doradcze w zakresie zlecania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

Reklama

Białystok, Podlaskie, Polska

22 marca 2022, 00:00

22 marca 2022, 00:00 - 31 sierpnia 2022, 23:59

Bezpłatne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi bezpłatną usługę doradczą w zakresie zlecania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”.

Autor/źródło: pixabay.com, CC0 Public Domain
Reklama

Projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” jesty współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Zakres usługi obejmuje przeprowadzenie specjalistycznej usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych, tj. stosowania klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego, m.in:

  • podstawy prawne zamówień publicznych, kto i kiedy stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych (Pzp), podstawowe zasady Pzp;
  • podstawowe informacje nt. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz aspektów społecznych;
  • podstawy prawne aspektów społecznych i rodzaje aspektów społecznych;
  • charakterystyka grup, które mogą być uwzględnianie w aspektach społecznych;
  • aspekty społeczne w praktyce: co należy zrobić, aby zastosować aspekty społeczne w zamówieniu;
  • jakie korzyści można odnieść ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i aspektów społecznych: jak ocenić efekty stosowania aspektów;
  • problemy, które mogą się pojawić przy stosowaniu aspektów społecznych oraz sposoby radzenia sobie z nimi;
  • praktyczne zastosowanie aspektów społecznych oraz wprowadzanie zapisów dot. aspektów społecznych do dokumentacji przetargowej.

Usługi doradcza realizowana jest poprzez:

  • doradztwo mobilne, umawiane (świadczenie usługi przez doradcę osobiście w siedzibie Beneficjenta Ostatecznego).
  • doradztwo e-mailowe w zależności od rzeczywistych potrzeb Beneficjenta Ostatecznego.

Powyższą usługę doradczą będzie prowadził Pan Andrzej Wiśniewski do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zgłoszenie prosimy kierować na nr 85 744 72 75 lub e-mail: projektes@rops-bialystok.pl.
W zgłoszeniu prosimy o wskazanie dogodnego dla Państwa terminu realizacji usługi.

Projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
ul. Kombatantów 7
15-110 Białystok
fax. 85 744 71 37
tel. 85 744 72 75

Szczegóły wydarzenia

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.