Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Reklama

Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Polska

We wtorek, 09:00

31 maja 2022, 09:00 - 2 czerwca 2022, 15:00

Bezpłatne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej do udziału w bezpłatnych stacjonarnych warsztatach pt. „Możliwości współpracy samorządów gminnych i powiatowych z podmiotami ekonomii społecznej”.

Autor/źródło: Photo by rawpixel on Unsplash
Reklama

Warsztaty zostaną zorganizowane dla trzech grup w następujących miejscach i terminach

 • 31 maja 2022 roku (wtorek) w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 59, w godz. 9.00-15.00
 • 1 czerwca 2022 roku (środa) w Toruniu, przy ul. Watzenrodego 15, w godz. 9.00-15.00
 • 2 czerwca 2022 roku (czwartek) we Włocławku, przy ul. Łęgskiej 20, w godz. 9.00-15.00

Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z korzyściami ze współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej, zostaną przedstawione i omówione możliwe formy współpracy finansowej samorządów z podmiotami ekonomii społecznej (zamówienia publiczne, pożytek publiczny, inne formy zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej) oraz niefinansowej (tworzenie podmiotów ekonomii społecznej, programy i strategie rozwoju ekonomii społecznej, partnerstwa lokalne, powiatowe ciała konsultacyjno-doradcze).

Warsztaty poprowadzi pan Tomasz Schimanek, ekspert ds. ekonomii społecznej i społecznych zamówień publicznych. Poniżej podajemy linki do formularzy rekrutacyjnych

Warsztaty odbędą się w godz. 9.00-14.15, a po ich zakończeniu zaprosimy uczestników na obiad. W załączniku program warsztatów.

Warsztaty są organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej.

W każdym warsztacie będzie mogło wziąć udział 25 osób. Pierwszeństwo mają podmioty i instytucje, które wcześniej nie brały udziału w projekcie „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”. O zakwalifikowaniu się będzie decydować kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby chętnych, do udziału w warsztatach zostaną zakwalifikowane nie więcej niż dwie pierwsze zgłoszone osoby z jednego podmiotu/instytucji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ROPS: Szkolenie

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Bezpłatne
 • Początek wydarzenia:
  We wtorek, 09:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  W czwartek, 15:00
 • Miejsce:
  Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Polska
 • Organizator:
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • E-mail:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.