Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

BEZPŁATNE SZKOLENIA w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla OzN w tym proj. uniwersalnego

Reklama
Cała Polska

1 czerwca 2022, 00:00

1 czerwca 2022, 00:00 - 31 października 2023, 23:59

Bezpłatne

Do końca października 2023 roku minimum 3500 osób (w tym 1575 kobiet i 1925 mężczyzn) spośród objętych wsparciem 3600 uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, posiadających dyplom ukończenia studiów II stopnia, nabędzie kompetencje w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

Plakat promocyjny projektu

Plakat promocyjny projektu

Autor/źródło: Opracowanie własne
Reklama

Realizatorzy:

Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. & Fundacja TUS & Towarzystwo Urbanistów Polskich

Projekt: „Akademia Dostępności”

Kiedy? czerwiec 2022 – październik 2023,

Dla kogo? Uczestnicy procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, posiadających dyplom ukończenia studiów II stopnia.

Czas trwania? 20 godz. dydaktycznych, w tym:

moduł 1: 8 godzin dydaktycznych – szkolenie zdalne w czasie rzeczywistym (MS Teams),

moduł 2: 12 godz. dydaktycznych – szkolenie stacjonarne,

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://akademiadostepnosci.pl/

Zapraszamy!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły wydarzenia

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.