Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Intensywny kurs zarządzania projektami. Przegląd najskuteczniejszych metodyk

Reklama
Cała Polska

15 listopada 2022, 09:00

15 listopada 2022, 09:00 - 29 listopada 2022, 15:00

Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Intensywny kurs zarządzania projektami. Przegląd najskuteczniejszych metodyk wykorzystywanych w zarządzaniu projektami" Szkolenie odbędzie się w dniach 15, 22, 29 listopada 2022 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Intensywny kurs zarządzania projektami. Przegląd najskuteczniejszych metodyk wykorzystywanych w zarządzaniu projektami

Szkolenie w formule online.

Termin 15-29 listopada 2022

Czas trwania 09:00 - 15:00

Cena 1199/999 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIEPROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

15,22,29 listopada 2022 r. Szkolenie w godzinach 09:00 – 15:00dego dnia.

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiedzą się Państwo, jak skutecznie przygotować instytucję, do zarządzania projektem. Istotnym elementem tego szkolenia będą też najświeższe informacje dotyczące zarządzania zmianą, czy też pracy w warunkach kryzysu.

Ważne informacje o szkoleniu

• Zajęcia poprowadzi project manager – praktyk. Na co dzień zarządzający projektami i w związku z czym dzieli się nie tylko nowoczesnymi rozwiązaniami przyjętymi we współczesnym zarządzaniu projektami, ale również ilustruje je przykładami z własnych projektów.
• Warsztat prowadzony jest na rzeczywistych projektach uczestników. Z przygotowanych przez prowadzącego i uczestników realnych przedsięwzięć, w które są (lub będą) zaangażowani, wybieramy kilka, nad którymi będziemy pracowali przez cały okres warsztatów. Pracujemy w grupach. Podczas warsztatu definiujemy projekt (analizujemy, co jest do zrobienia) i harmonogramujemy (planujemy pracę w projekcie). Następnie ćwiczymy sposób zarządzania projektem poprzez aktualizację harmonogramu. Ćwiczymy również algorytmy reakcji na najbardziej powszechne zdarzenia w projekcie.
• Pomiędzy warsztatami pracujemy z uczestnikami nad ich projektami (konsultując i recenzując telefonicznie i online). Pomiędzy warsztatami uczestnicy mają również możliwość kontaktu z prowadzącym i wspólnie pracują nad projektami. Takie ujęcie pozwala faktycznie wyćwiczyć potrzebne kompetencje, a nie tylko o nich posłuchać. Nie sposób wyćwiczyć wszystkiego podczas warsztatu!
• Ćwicząc profesjonalne reakcje na różne zdarzenia projektowe (zagrożenia, pojawiające się szanse lub potrzeby modyfikacji a także kryzysy) przygotowujemy dla uczestników komplet niespodzianek mogących zdarzyć się w ich konkretnych projektach. Następnie razem ćwiczymy skuteczne algorytmy postępowania w takich sytuacjach.
• Przekazywana wiedza zakodowana jest w ćwiczonych na przykładzie algorytmu działania profesjonalnego kierownika projektu. Uczestnicy ukończą warsztaty nie tylko wiedząc, co należy zrobić, ale też jak i w jakich sytuacjach.
• Udział w projektach to gra zespołowa. Dlatego pracujemy w zespołach na warsztatach nad swoimi projektami, bierzemy udział w grach i doświadczeniach zespołowych oraz ćwiczymy pracę w zespole, ale też jak zarządzać mała grupą projektową.
• Do zarządzania harmonogramem nie używamy na warsztacie żadnego oprogramowania. Pokazujemy jednak sposób (algorytm) budowania i zarządzania harmonogramem, który można realizować na dowolnym oprogramowaniu przeznaczonym do tego celu.

Cele i korzyści

Jeżeli pełnisz lub będziesz pełnił rolę kierownika projektu:
• Będziesz potrafił zaplanować projekt, czyli przemyśleć go i obliczyć ile czasu zajmie realizacja.
• Będzie potrafił efektywnie przydzielać zadania i skutecznie egzekwować ich realizację.
• Poznasz zdarzenia, które mogą mieć miejsce w trakcie realizacji projektu oraz procedury postępowania w takich sytuacjach.
• Będziesz umiał zarządzać małym zespołem projektowym, tak pracownicy aby chcieli robić to o co poprosisz.
• Opanujesz zasady skutecznej komunikacji w projekcie oraz sposoby raportowania nie zabierające dużo czasu.
• Nauczysz się korzystać z zasady ekonomiki działania.
Jeżeli pełnisz lub będziesz pełnił rolę członka zespołu projektowego:
• Będziesz wiedział czego oczekuje od ciebie kierownik projektu oraz na czym polega twoja rola w projekcie.
• Nauczysz się czytać harmonogramy i odszukiwać w nich swoja zadania.
• Będziesz wiedział jak rozwiązywać problemy i jak zareagować na zagrożenie projekcie.
• Nauczysz się realizować zadania projektowe bez uszczerbku dla swojej bieżącej pracy oraz jak uniknąć „gaszenia pożarów”.
Jeżeli jesteś decydentem i nadzorujesz projekt:
• Będziesz wiedział jak jest w projekcie a nie będzie ci się wydawało, że wiesz jak jest.
• Nauczysz się co i jak wymagać od kierownika projektu, aby projekt zakończył się sukcesem.
• Będziesz wiedział jak zapewnić sobie poczucie stabilności i bezpieczeństwa zapewniając jednocześnie pełną wykonywalność projektu.
• Będziesz wiedział jak stworzyć warunki, aby obietnice kierownika projektu dotyczące terminów, budżetu czy jakości były wiarygodne i dotrzymywane.
Jeżeli pełnisz ważną rolę w instytucji:
• Będziesz wiedział jak powinny być zarządzane projekty biznesowe.
• Zobaczysz, jak można i że można prowadzić projekty bez zbędnej biurokracji, ale i bez chaosu.
• Poznasz role projektowe, ich uprawnienia i odpowiedzialności.
• Opanujesz terminologie i poznasz podstawowe reguły, których znajomość pomaga w realizacji złożonych przedsięwzięć.

Program

Dzień I:
1. Wprowadzenie do zarządzania projektami:
• Standaryzacja pojęć.
• Podstawowe reguły zarządzania projektami, których nieznajomość szkodzi.
• Czym jest projekt i dlaczego nie wszystko musi być projektem?
• Role projektowe (Sponsor Projektu, Kierownik Projektu, Klient Projektu, Członek Zespołu Projektowego, Interesariusz).
2. Zrozumienie i opisanie projektu. Budowanie „Karty projektu” (Definicji projektu):
• Karta projektu. Z czego się składa i jak się ją tworzy.
• Dobre praktyki i sprytne tricki.
• Budowanie karty projektu na 2-3 ćwiczebnych projektach średniej wielkości.
3. Budowanie harmonogramu i budżetu:
• Planowanie pracy w projekcie i zarządzanie harmonogramem.
• Budowanie harmonogramu do ćwiczonego projektu.
• WBS jako metoda identyfikacji wszelkiej pracy w projekcie.
• Diagram sieciowy jako model relacji przyczynowo skutkowych w projekcie.
• Analiza ścieżki krytycznej.
• Graficzne przedstawienie harmonogramu (wykres Gantta). Narzędzia informatyczne przydatne w zarządzaniu harmonogramem.
Dzień II:
4. Zmiana w projekcie i zarządzanie zmianą:
• Czym jest zmiana i dlaczego jest powszechna?
• Zarządzanie zmianą w projekcie jako jeden z podstawowych procesów zarządczych.
• Podstawowe informacje związane z zakresem, budżetem i zarządzaniem nimi.
• Omówienie procesu zarządzania zmianą w konkretnych przypadkach prowadzonych projektów i uogólnienie poprzez spisanie „najlepszych praktyk”.
5. Ryzyko w projekcie:
• Czym jest ryzyko w projekcie?
• Omówienie ryzyka, próba hierarchizacji i operacjonalizacji.
• Omówienie podstawowych sposobów radzenia sobie z ryzykiem. Stworzenie listy najlepszych praktyk z zakresie zarządzania ryzykiem.
• Zarządzanie ryzykiem. Czym jest a czym nie jest?
Dzień III:
6. Zarządzanie zdarzeniami nadzwyczajnymi (projekt w kryzysie):
• Postępowanie w sytuacji kryzysowej.
• Kto, za co odpowiada?
• Kryzys, czy nie kryzys – kompetencje i odpowiedzialności?
7. Podstawowe procesy związane z komunikacją i zarządzaniem dokumentami oraz zespołem projektowym w projekcie:
• Lista niezbędnych narządzi związanych z komunikacją, dokumentami i zarządzaniem personelem w projektach.
• Tricki i techniki zarządzania ludźmi w projekcie.
• Wypracowanie dokumentów zgodnych z najlepszymi praktykami.
• Ćwiczenie kilku wybranych sytuacji problemowych związanych z zarządzaniem w projekcie.
8. Procesy związane z zamknięciem projektu:
• Przegląd wymagań opisanych dokumencie opisującym projekt.
• Formalne zamknięcie prowadzonych przez cały warsztat ćwiczebnych projektów.
9. Runda podsumowująca i zamkniecie szkolenia.
DODATKOWO PODCZS ZAJĘĆ: Przegląd najbardziej popularnych metodyk zarządzania projektami:
• Metodyki kaskadowe na przykładzie Prince 2. Zarządzanie produktami w środowisku kontrolowanym. Pryncypia, tematy i procesy. Przykładowe zastosowania. Mocne i słabe strony.
• Metodyki zwinne na przykładzie Scrum. Iteracyjna i przyrostowa metoda pracy zespołu. Co to jest sprint? Podstawowe role. Przykłady zastosowań. Zalety i ograniczenia.
• Doskonalenie procesów na przykładzie Six Sigma. Identyfikacja błędów jeszcze przed ich wystąpieniem. Co to jest DMAIC? Eliminacja kosztów złej jakości. Wady i zalety.
• Usprawnianie produkcji metodą Kanban. Optymalizacja procesów. Zwiększenie produktywności i przewidywalności. Co to jest Tablica Kanban? Zalety i ograniczenia.

Adresaci

Szkolenie polecane dla kierowników projektów, członków zespołów projektowych, osób nadzorujących projekty w instytucjach a także wszystkich zainteresowanych zwiększeniem swojej wiedzy w obszarze zarządzania projektami.

Informacje o prowadzącym

Manager i ekspert w dziedzinie zarządzania. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zastosowań technik informatycznych, marketingu usług oraz komunikacji społecznej. Certyfikowany Kierownik Projektu posiadający certyfikaty: TenStep Project Manager, Prince 2 Practitioner, Professional Scrum Master, Resource Strategic Change Facilitator. Członek zarządu lubuskiego oddziału Project Management Institute - PMI Poland Chapter. Specjalizuje się w zarządzaniu harmonogramami projektów „trudnych” oraz sprawnym budowaniu kompetencji zarządzania projektami w biznesie i administracji. Skutecznie wdraża komplementarne standardy: TenStep Project Management Process (TSPMP) oraz Project Management Body of Knowledge (PMBoK). Od czternastu lat prowadzi biuro TenStep Western Poland z siedzibą w Zielonej Górze. Poprzednio dyrektor pionu zarządzania projektami, członek rady dyrektorów i przewodniczący Komitetu Sterującego w Telefonii Dialog [grupa KGHM Polska Miedź]. Był odpowiedzialny za kluczowe projekty realizowane w spółce oraz skuteczne wdrażanie metodyki zarządzania projektami. Pracował również w przemyśle jako dyrektor naczelny Stelmet S.A. jednego z wiodących producentów drewnianych elementów małej architektury ogrodowej w Europie. Wcześniej dyrektor wydziału w Urzędzie Wojewódzkim oraz dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. Pracował jako konsultant i coach przy kluczowych projektach w PGE S.A, Gaz –System S.A. KGHM, Colas, Bonduelle, Aflofarm, L’Oreal i innych. Był jednym z architektów systemu zarządzania programem Głogów Głęboki-Przemysłowy Udostępnienie Złoża w KGHM Polska Miedź. Prelegent prestiżowych konferencji organizowanych przez Harvard Business Review Polska, Institute for International Research i in. Ekspert Advanced Project Management Academy™. Autor artykułów z zakresu komunikacji w projektach i roli jaką pełni kierownik projektu.

Lokalizacja

Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy

Maja Pawlak

Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. +48 535 162 759
m.pawlak@frdl-lodz.pl

Informacje dodatkowe

Cena: 999 PLN netto/os. przy zgłoszeniu do 15 października. 1199 zł netto/os. przy zgłoszeniu po 15 października. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 listopada 2022 r.

Szczegóły wydarzenia

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.