Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Rozliczanie i kontrola dotacji przekazywanych na realizacje zadań zleconych

Reklama
Cała Polska

za 7 dni

7 grudnia 2022, 10:00

Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Rozliczanie i kontrola dotacji przekazywanych na realizacje zadań zleconych organizacjom pozarządowym" Szkolenie odbędzie się 7 grudnia 2022 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Rozliczanie i kontrola dotacji przekazywanych na realizacje zadań zleconych organizacjom pozarządowym

Szkolenie w formule online.

Termin 07 grudnia 2022

Czas trwania 10:00 - 14:00

Cena 359 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem będzie rozliczanie i kontrola dotacji przekazywanych NGO również w świetle ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego odpowiemy na pytania i wyjaśnimy trudne kwestie dotyczące przeprowadzania kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prowadzący, uznany ekspert w prezentowanej dziedzinie, omówi także sposób postępowania przez samorząd przy zwrocie dotacji udzielonych przez JST.

Cele i korzyści

Podczas szkolenia odpowiemy między innymi na następujące pytania:
• Uzupełnianie braków formalnych. Czy jest jakiś gotowy katalog? Np. doniesienie załączników, postawienie brakujących pieczątek, uzupełnienie podpisów. Co jest dopuszczalne?
• Jak sprawnie przeprowadzić kontrolę w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania?
• Kto może przeprowadzać kontrole i jakie dokumenty można kontrolować?
• Czy każde zadanie powinno zostać skontrolowane?
• Czy należy wymagać przedłożenia potwierdzenia przelewów wykazujących wydatkowane z dotacji środki?
• Czy musi być aneks skracający czas realizacji zadania, w przypadku, kiedy termin realizacji zadania jest np. do 30.11. a rezultaty zostały osiągnięte do 31.10. Czy konieczny jest aneks w celu złożenia wcześniej sprawozdania?
• Kiedy należy żądać zwrotu dotacji udzielonej przez samorząd terytorialny w trybie uodppiw?
• Czy można przyjąć od oferenta wyjaśnienie dotyczące nieścisłości w realizacji zadania (w formie sporządzonej notatki opisującej powstałą sytuację), czy sporządzić aneks do umowy?
• Jak postępujemy w przypadku wystąpienia błędów rachunkowych?
• Czy rozliczając sprawozdanie można prosić organizacje o dostarczenie faktur, rachunków, oświadczeń wolontariackich, czy można to zrobić wyłącznie w trakcie oficjalnej kontroli w organizacji?
• Jak sprawnie przeprowadzić postępowanie o zwrocie dotacji?
• Czy wydatki poniesione np. składki ZUS ze środków dotacji po terminie należy wymagać zwrotu dotacji?

Program

1. Realizacja zadań w 2022 roku (z uwzględnieniem zapisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa):
• Realizacja zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
• Realizacja zadań wykonywanych na podstawie uchwały o zasadach wspierania sportu.
• Realizacja zadań zleconych w ramach Specustawy Ukraińskiej.
• Tryb uproszczony - małe granty.
• Kontrola realizowanych zadań.
• Realizacja zadań i osiągnięcie rezultatów.
2. Sprawozdanie z realizacji zadania:
• Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nie terminowe złożenie.
• Opis osiągniętych rezultatów.
• Konsekwencje nie osiągnięcia rezultatów.
• Rozliczenie budżetu.
• Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
3. Kontrola dotacji:
• Czy każde zadanie powinno być kontrolowane?
• Jakie elementy zadania podlegają kontroli?
• Procedura kontroli - czy wymagane są jakieś dokumenty.
• Stwierdzenie nieprawidłowości i protokół z kontroli.
• Procedura zwrotu dotacji.
4. Sesja pytań i odpowiedzi.

Adresaci

Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych, pracownicy działów kontroli i audytu, osoby rozliczające dotacje w JST, sekretarze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2022 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Lokalizacja

Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy

Marcin Wielgus

Zastępca Dyrektora
tel. +48 604 078 421
marcin.wielgus@frdl.org.pl

Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 grudnia 2022 r.

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Płatne
 • Termin rejestracji:
  6 grudnia 2022, 23:59
 • Początek wydarzenia:
  7 grudnia 2022, 10:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  7 grudnia 2022, 14:00
 • Miejsce:
  Internet
 • Organizator:
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
 • Osoba kontaktowa:
  Pokaż
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.