Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Przygotowanie do postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 roku

Reklama
Cała Polska

za 2 miesiące

16 stycznia 2023, 09:00

Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Przygotowanie do postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 roku" Szkolenie odbędzie się 16 stycznia 2023 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Przygotowanie do postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 roku

Szkolenie w formule online.

Termin 16 stycznia 2023

Czas trwania 09:00 - 14:30

Cena 399 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Początek roku to moment, w którym Zamawiający, zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, ma do wypełnienia kilka ważnych obowiązków:
• Przygotowanie się do sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2022 r. (zawartych umów w zamówieniach publicznych w 2022 r.). W poprzednich latach obowiązek ten był realizowany poprzez wysyłanie informacji do Prezesa UZP, w praktyce przekazane informacje nie podlegały szczegółowej weryfikacji. Obecne sprawozdania, które Zamawiający będzie przekazywał, znajdą się już w ujednoliconej bazie e-Zamówień, prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych. W przypadku wadliwie wprowadzonych danych lub popełnionych błędów w postępowaniach prowadzonych w roku 2022 r., będzie istniała możliwość ich automatycznego sprawdzenia w systemie zamówień publicznych. Efektem zaś „zapominanych” czynności w prowadzonym postępowaniu może być postawienie zarzutu braku ogłoszenia lub jego zmiany. Jak więc przygotować się do wypełnienia obowiązku sporządzenia sprawozdania, aby nie popełnić błędów? Na to pytanie odpowiemy podczas zajęć.
• Wdrożenie przepisów USTAWY z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która wprowadza między innymi nowy mechanizm umożliwiający zmiany w umowach dotyczących zamówień publicznych – także tych w trakcie realizacji. Podczas szkolenia podpowiemy jak aneksować umowy lub wprowadzić zmiany w już realizowanej umowie.
• Przegląd funkcjonującego w jednostce mechanizmu przygotowania i prowadzenia postępowań poniżej 130 000 zł. Często regulacje wewnętrzne w procedurach nazywanych potocznie „regulaminowych” nakładają na prowadzącego postępowanie dodatkowe obowiązki, a ich dokumentowanie jest czasochłonne, wymagające wykonania dużej ilości czynności i wiąże się ze „stratą czasu”. Na szkoleniu prowadzący przedstawi kilka procedur opartych na regulacjach wewnętrznych, gdzie procedura regulaminowa może być prosta i mało uciążliwa. Jednocześnie wskazane zostaną przykłady regulaminów prowadzących do naruszeń przepisów prawa, w tym Kodeksu cywilnego.
• Przygotowania się do ogłoszenia i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia o wartości równej lub powyżej 130 000 zł w kontekście takich kwestii jak: strona elektroniczna, wybór trybu, harmonogramy czasowe czy też zlecenia przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do postępowań, które będą prowadzone w 2023 r.
Na szkoleniu zostaną przedstawione rozwiązania, które pomogą wyeliminować w procedurach zamówień publicznych przypadek:
- Braku ofert w postępowaniu.
- Cen ofert przekraczających środki przeznaczone na realizację.
- Wycofywanie się wybranego wykonawcy z zawarcia umowy.

Cele i korzyści

• Omówienie w praktyczny sposób, na gotowych schematach i dokumentach, głównych elementów związanych z przygotowaniem i zaplanowaniem postępowań w 2023 r. w obecnej sytuacji w kraju (zmiana cen, inflacja).
• Zaprezentowanie zasad przygotowania sprawozdań z udzielonych zamówień w 2022 r. w taki sposób, aby przed jego wysłaniem wyeliminować możliwe błędy i nieprawidłowości (unikając zarzutów związanych z naruszeniem przepisów).
• Wskazanie poprawnego i bezpiecznego algorytmu przygotowania sprawozdania z udzielonych zamówień w 2022 r., jak również przedstawienie mechanizmów weryfikacji korekt regulaminów w postępowaniach poniżej i powyżej progu 130 000 zł.
• Wskazanie punktów krytycznych oraz nieprawidłowości związanych z regulaminami wewnętrznymi.
• Przygotowanie strategii zmiany umowy czy prowadzenia postępowania w taki sposób, aby w przyszłości uniknąć w postępowaniach braku złożonych ofert, ofert przekraczających środki zabezpieczone na ich realizację.

Program

1. Wprowadzenie. Analiza aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem najnowszych zmian:
• Zmiany do ustawy PZP – „data wszczęcia postępowania się liczy”.
• Akty wykonawcze – rozporządzenia i ustawy – „aktualizacja jest ważna”.
• Zapomniane wymagania i obowiązki – „sprawdź o czym musisz jeszcze wiedzieć”.
2. Przygotowanie do wypełnienia obowiązkowych sprawozdań z udzielonych zamówień w 2022 r.:
• Przygotowanie informacji do wprowadzenia w sprawozdaniach.
• Zasady wprowadzania danych do formularzy elektronicznych.
• Na co należy zwrócić uwagę przy wprowadzaniu informacji o udzielonych zamówieniach?
• Przed wprowadzeniem danych do sprawozdania z udzielonych zamówień w 2022 r. - sprawdzenie danych i ich uzupełnienie.
• Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości.
3. Procedury udzielania zamówień publicznych w postępowaniach o wartości poniżej 130 000 zł:
• Rozwiązania organizacyjne – czy regulamin i zasady stosowania procedur są zgodne z aktualnym stanem prawnym?
• Regulacja wewnętrzna – minimum oraz punkty krytyczne.
• Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w jednym dniu.
• Audyt postępowań – „uczymy się na błędach”.
• Stosowanie w procedurach obowiązkowego wykluczenia wykonawców w związku z agresją w Ukrainie.
• Zmiany w umowach (aneksy) w postępowaniu o mniejszej wartości. Czy mechanizm waloryzacji jest obowiązkowy?
• Zestawienie zarzutów i nieprawidłowości w procedurach o mniejszej wartości.
• Lista sprawdzająca – na co zwrócić uwagę i gdzie zmienić swoją regulację wewnętrzną?
• Przykładowe rozwiązania – urząd, szkoła, ….
4. Przygotowanie do postępowania opartego na wymaganiach ustawy PZP:
• Plany postępowań o udzielenie zamówienia i ich aktualizacja – „sprawdź zawsze przed wszczęciem postępowania”.
• Regulacja wewnętrzna – „sprawdź czy wszystko działa – lista sprawdzająca”.
• Strona techniczna – oprogramowanie pomocnicze i niezbędne minimum.
• Przygotowanie dokumentów zamówienia – jakie informacje udostępnimy wykonawcy?
• Przygotowanie SWZ i załączników – lista sprawdzająca „co być powinno”.
• Przygotowanie Ogłoszenia o zamówieniu – lista sprawdzająca „co być powinno”.
• Analiza potrzeb i wymagań – niezbędne minimum w procedurach o wartości równej lub powyżej progów unijnych.
• Rozeznanie rynku – „dialog techniczny wg nowych zasad - już można stosować”.
• Przygotowanie do wizji lokalnej – „wymaganie lub możliwość”.
5. Dodatkowe elementy potrzebne do prawidłowego przygotowania postępowania.
6. Panel dyskusyjny. Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówień publicznych. Możliwość uzyskania dodatkowych materiałów ze szkolenia.

Adresaci

Kierownicy zamawiającego, członkowie komisji przetargowej, osoby sprawujące nadzór nad zamówieniami publicznymi, pracownicy prowadzący postępowania o wartości poniżej 130 000 zł, osoby kontrolujące zamówienia publiczne.

Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku. Doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji, budowaniu rozwiązań organizacyjnych i w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. Posiada cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 100 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) prowadzi od 28 lat.

Lokalizacja

Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy

Marta Strzelecka-Saternus

Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. +48 535 175 301
m.strzelecka@frdl-lodz.pl

Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 stycznia 2023 r.

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Płatne
 • Termin rejestracji:
  12 stycznia 2023, 23:59
 • Początek wydarzenia:
  16 stycznia 2023, 09:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  16 stycznia 2023, 14:30
 • Miejsce:
  Internet
 • Organizator:
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
 • Osoba kontaktowa:
  Pokaż
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.