Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Reklama
Cała Polska

za 2 miesiące

23 stycznia 2023, 09:30

Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Warsztaty redagowania samorządowych aktów normatywnych" Szkolenie odbędzie się 23 stycznia 2023 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Warsztaty redagowania samorządowych aktów normatywnych

Szkolenie w formule online.

Termin 23 stycznia 2023

Czas trwania 09:30 - 14:30

Cena 379 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie,przedmiotem którego będzie redagowanie aktów prawa miejscowego zgodnie z techniką prawodawczą. Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim pracownikom biur obsługi rady, radnym i radcom prawnym JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowo zredagowany tekst samorządowego aktu normatywnego to ważny element jego zgodności z aktami wyższego rzędu. Proponowane zajęcia to warsztat, który ma na celu pokazać jak proste i łatwe w stosowaniu są podstawowe techniki prawodawcze. W trakcie Webinarium przedstawione będą liczne przykłady, a także pokazane praktyczne metody jak uniknąć błędów redakcyjnych, systematyzacyjnych w aktach normatywnych.

Cele i korzyści

• Podniesienie kompetencji osób opracowujących projekty aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
• Zdobycie umiejętność stosowania poprawnych technik prawodawczych, adekwatnych dla danego rodzaju aktu normatywnego.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów i występujących nieprawidłowości przy tworzeniu aktów prawa miejscowego.
• Otrzymanie odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości i pytania w codziennej pracy.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych w postaci prezentacji Power Point z przykładami z orzecznictwa, schematami i wzorcami technik prawodawczych w odrębnych plikach.

Program

1. Podstawowe techniki prawodawcze zapewniające poprawność legislacyjną:
• Budowa aktu normatywnego i rodzaje przepisów zależne od tego, czy akt jest nowy, czy nowelizujący.
• Dobre praktyki w podziale aktu na paragrafy i rozdziały.
• Dyrektywy formułowania tytułu aktu.
• Podstawa prawna i metryczki ustaw i aktów prawa miejscowego i proste redagowanie.
• Język prawny i czego nie robić, aby przepisy były precyzyjne.
• Problemy z (nad)używaniem załącznika.
• Kilka prostych technik nowelizacyjnych.
2. Redakcyjne problemy w przepisach przejściowych:
• Kiedy jest niezbędny przepis przejściowy?
• Specyfika redakcyjna przepisów przejściowych.
3. Przepisy końcowe:
• Przykłady kardynalnych błędów w przepisach uchylających.
• Nieporozumienia redakcyjne z przepisami o utracie mocy aktu i o wejściu w życie.
• Dlaczego akt nie może nabrać mocy po wejściu w życie?

Adresaci

Pracownicy samorządowi, radni, pracownicy biur obsługi rady, radcowie prawni obsługujący jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ, świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. Autor bloga, artykułów i webinarów popularyzujących wiedzę o legislacji. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

Lokalizacja

Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy

Piotr Kubiak

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 533 849 116
piotr.kubiak@frdl.org.pl

Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 stycznia 2022 r.

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Płatne
 • Termin rejestracji:
  19 stycznia 2023, 23:59
 • Początek wydarzenia:
  23 stycznia 2023, 09:30
 • Zakończenie wydarzenia:
  23 stycznia 2023, 14:30
 • Miejsce:
  Internet
 • Organizator:
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.