Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Reklama
Cała Polska

za 2 miesiące

23 stycznia 2023, 10:00

Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Wycena nieruchomości i operat szacunkowy" Szkolenie odbędzie się 23 stycznia 2023 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Wycena nieruchomości i operat szacunkowy

Szkolenie w formule online.

Termin 23 stycznia 2023

Czas trwania 10:00 - 14:00

Cena 389 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą Operaty Szacunkowe będące bardzo ważnym zagadnieniem z punktu widzenia Gospodarki Nieruchomościami.

Ważne informacje o szkoleniu

Wycena nieruchomości jest podstawowym dowodem w wielu postępowaniach prowadzonych w gospodarce nieruchomościami publicznymi. Stanowi istotny element przy sprzedaży nieruchomości, oddaniu jej w trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, odszkodowaniach czy też ograniczeniach. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami określania wartości nieruchomości oraz częściami składowymi operatu szacunkowego.

Cele i korzyści

• Poznanie i usystematyzowanie podstaw prawnych i merytorycznych wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
• Omówienie orzecznictwa sądowoadministracyjnego dotyczącego weryfikacji operatu przez organ zarówno powołujący biegłego, jak i zawierający z nim umowę cywilnoprawną.
• Wskazanie najczęstszych błędów występujących w operatach.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości w codziennej pracy i pytania związane z tematem zajęć.

Program

1. Rodzaje wartości nieruchomości.
2. Podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości w zależności od:
• Celu wyceny.
• Rodzaju i położenia nieruchomości.
• Przeznaczenia w planie.
• Stanu nieruchomości.
• Dostępnych danych o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.
3. Źródła informacji o nieruchomościach.
4. Operat, opracowania i ekspertyzy.
5. Weryfikacja operatu szacunkowego przez organ.
6. Zakres weryfikacji.
7. Protokół z weryfikacji. Omówienie najczęstszych błędów.
8. Aktualizacja a potwierdzenie aktualizacji operatu.
9. Ocena prawidłowości sporządzenia operatu.
10. Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy.

Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, KOWR-u, Lasów Państwowych, AMW, GDDKiA, zarządów dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, banków, przedsiębiorstw przesyłowych. Szkolenie przygotowane jest dla osób początkujących oraz chcących usystematyzować swoją wiedzę.

Informacje o prowadzącym

Rzeczoznawca majątkowy. Pracownik administracji rządowej i samorządowej od ponad 20 lat. Od kilkunastu lat zajmuje kierownicze stanowiska w gospodarce nieruchomościami. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Prowadzi kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi, przetargów, odszkodowań, zwrotów, weryfikacji operatów szacunkowych i obrotu nieruchomościami rolnymi.

Lokalizacja

Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy

Marta Strzelecka-Saternus

Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. +48 535 175 301
m.strzelecka@frdl-lodz.pl

Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 stycznia 2023 r.

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Płatne
 • Termin rejestracji:
  19 stycznia 2023, 23:59
 • Początek wydarzenia:
  23 stycznia 2023, 10:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  23 stycznia 2023, 14:00
 • Miejsce:
  Internet
 • Organizator:
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.