Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Zasady realizacji projektów współfinansowanych z programu Polski Ład w świetle przepisów

Reklama
Cała Polska

za 2 miesiące

31 stycznia 2023, 10:00

Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Zasady realizacji projektów współfinansowanych z programu Polski Ład w świetle przepisów o zamówieniach publicznych" Szkolenie odbędzie się 31 stycznia 2023 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Zasady realizacji projektów współfinansowanych z programu Polski Ład w świetle przepisów o zamówieniach publicznych

Szkolenie w formule online.

Termin 31 stycznia 2023

Czas trwania 10:00 - 14:00

Cena 399 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące zamówień publicznych współfinansowanych z programu Polski Ład będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, których przedmiotem jest omówienie specyfiki prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umów o zamówienie publiczne w przypadku zamówień finansowanych ze środków Programu Polski Ład po najnowszych zmianach zasad finansowania.

Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy o sposobie ukształtowania dokumentacji przetargowej w ramach realizowanych zamówień z programu Polski Ład.
• Omówienie zasad sporządzania umowy z wykonawcą w sposób odpowiadający wymogom Banku Gospodarstwa Krajowego.
• Wskazanie najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości w ramach prowadzonej przedmiotowej procedury.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania związane z tematem zajęć.

Program

1. Wymogi RM i BGK dotyczące ukształtowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach programu Polski Ład.
2. Podział zamówienia na części w postępowaniach finansowanych w ramach programu Polski Ład.
3. Konieczność wszczęcia postępowania w ciągu 9 miesięcy od dnia otrzymania promesy wstępnej.
4. Procedura przekazywania do BGK informacji o wszczęciu postępowania.
5. Konieczność zapewnienia zgodności opisu przedmiotu zamówienia z wnioskiem o dofinansowanie.
6. Zamówienie w wolnej ręki w postępowaniach finansowanych w ramach programu Polski Ład.
7. Ryzyko utraty dofinansowania - na co zwrócić szczególną uwagę?
8. Obowiązki informacyjne zamawiającego wobec BGK po wyborze oferty.
9. Konstrukcja umowy w postępowaniach finansowanych w ramach programu Polski Ład:
• Obowiązkowe zaliczki.
• Transze rozliczeniowe w umowach do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy.
• Obligatoryjny nadzór inwestorski.
• Obligatoryjne klauzule arbitrażowe.
• Warunki wypłaty wynagrodzenia wykonawcy.
10. Możliwość zmiany zakresu inwestycji.
11. Schemat działania w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez wykonawcę lub odstąpienia od umowy.
12. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.

Adresaci

Specjaliści ds. zamówień publicznych, pracownicy komórek merytorycznych przygotowujący opis przedmiotu zamówienia oraz nadzorujący realizację zadań finansowanych w ramach programu Polski Ład, kierownicy zamawiających, księgowi.

Informacje o prowadzącym

Właściciel Grupy Doradczej. Wspólnik w kancelarii „Świecki & Puchacz Kancelaria Prawna” oraz w kancelarii „Cichoń & Puchacz Kancelaria Zamówień publicznych”. Ceniony trener zamówień publicznych. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”.

Lokalizacja

Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy

Marta Strzelecka-Saternus

Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. +48 535 175 301
m.strzelecka@frdl-lodz.pl

Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 stycznia 2023 r.

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Płatne
 • Termin rejestracji:
  27 stycznia 2023, 23:59
 • Początek wydarzenia:
  31 stycznia 2023, 10:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  31 stycznia 2023, 14:00
 • Miejsce:
  Internet
 • Organizator:
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.