Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2023 r. w warunkach inflacji

Reklama
Cała Polska

za 7 dni

15 lutego 2023, 10:00

Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2023 r. w warunkach inflacji" Szkolenie odbędzie się 15 lutego 2023 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2023 r. w warunkach inflacji

Szkolenie w formule online.

Termin 15 lutego 2023

Czas trwania 10:00 - 14:00

Cena 379 zł

Ważne informacje o szkoleniu 

W warunkach inflacji realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym może napotykać wiele trudności, chociażby z powodu wzrostu cen usług. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego kompleksowo omówimy zagadnienia z zakresu zlecania, realizacji i sprawozdawczości działań zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Omówimy jak stosować druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Zebraliśmy najważniejsze i najczęściej pojawiające się pytania, na które uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiedzi, praktyczne wskazówki, które będą mogli wdrożyć w swoich jednostkach.

Cele i korzyści 

Podczas szkolenie uzyskają Państwo odpowiedzi między innymi na pytania:
• W jaki sposób realizować zadnia zlecone przy obecnych cenach usług rynkowych?
• Czy i jakie zmiany powinny zostać wpisane do umów realizacji zadania?
• W jaki sposób proporcjonalnie obniżyć kwotę wydatków w związku z nieosiągnięciem rezultatów zadania?
• Jak rozliczyć finansowo działanie, jeżeli oferent w ofercie zakładał, że wykona działanie w 80%?
• Co w przypadku, jeśli rezultat nie został osiągnięty, organizacja pobrała dotacje w nadmiernej ilości. Jakie są tego konsekwencje dla organizacji?
• Czy można zawrzeć zapisy w regulaminie konkursu, które pozwolą na zaangażowanie dodatkowych środków własnych przez NGO?
• Jak prawidłowo przygotować aneks do umowy na realizacje zadnia publicznego?

Program 

1. Jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie w 2023 roku?
• Zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu - zapisy z ogłoszenia.
• Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem - księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości.
• Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
• Rezultaty dokumentowanie osiągnięcia.
• Aneksowanie i zmiany w realizacji zadania.
• Realizacja zadania w dobie inflacji.
2. Sprawozdanie z realizacji zadania:
• Elementy sprawozdania - sprawozdanie częściowe i końcowe.
• Rozliczenie części merytorycznej i finansowej.
• Rozliczenie i dokumentowanie rezultatów.
• Załączniki do sprawozdania.
3. Tryb uproszczony, zlecanie zadań w trybie art. 19 a - małe granty.

Adresaci 

Pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Informacje o prowadzącym 

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2022 przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Lokalizacja 

Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy 

Katarzyna Siwierska

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 698 343 042 
katarzyna.siwierska@frdl.org.pl 

Informacje dodatkowe 

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 10 lutego 2023 r.

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Płatne
 • Termin rejestracji:
  13 lutego 2023, 23:59
 • Początek wydarzenia:
  15 lutego 2023, 10:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  15 lutego 2023, 14:00
 • Miejsce:
  Internet
 • Organizator:
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
 • Osoba kontaktowa:
  Pokaż
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.