Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Zastosowania dronów na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Reklama
Cała Polska

za 9 dni

17 lutego 2023, 10:00

Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Zastosowania dronów na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej" Szkolenie odbędzie się 17 lutego 2023 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Zastosowania dronów na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Szkolenie w formule online.

Termin 17 lutego 2023

Czas trwania 10:00 - 15:00

Cena: 399 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 31 stycznia cena wynosi 369,00 PLN netto.

Ważne informacje o szkoleniu 

Szybki rozwój technologii bezzałogowych w ostatnich latach spowodował, że drony stały się użytecznym narzędziem wykorzystywanym w wielu branżach na całym świecie. Często stanowią element postępowań zakupowych zarówno w kontekście nabycia samych urządzeń jak i usług świadczonych za ich pomocą. W szybko zmieniającym się świecie technologii bezzałogowych konieczne jest posiadanie najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa oraz możliwości technologicznych, jakie dają dostępne na rynku rozwiązania. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania dronów przez jednostki administracji. Udział w szkoleniu pozwoli na szybkie i skuteczne podniesienie wiedzy na temat możliwości zastosowania technologii bezzałogowych w organizacji. Program szkolenia oparty został o rzeczywiste potrzeby i zastosowania Administracji Publicznej w szczególności JST. Prowadzący zajęcia to ekspert z zakresu audytu i wdrażania technologii bezzałogowych współpracujący z Klientami z 17 branż, w tym m.in. Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Administracją Państwową i Spółkami Skarbu Państwa.

Cele i korzyści 

• Omówienie regulacji prawnych z zakresu wykorzystywania dronów w działaniach realizowanych przez administrację publiczną.
• Poznanie najnowszych technologii wykorzystywanych w dronach.
• Zaznajomienie z zasadami działania nowoczesnych systemów bezzałogowych.
• Zdobycie wiedzy w zakresie zastosowania technologii bezzałogowych w wybranej przestrzeni powietrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Poznanie możliwości zastosowań dronów na potrzeby JST i Administracji Państwowej.
• Przeanalizowanie zależności pomiędzy właściwościami drona jako urządzenia a jego możliwościami realizacji usług, również w kontekście zamówień publicznych.

Program 

1. Nowoczesne platformy bezzałogowe - drony nowej generacji.
• Nowoczesne technologie stosowane w dronach.
• Dron, system bezzałogowy, platforma dronowa.
• Integracja z systemami zewnętrznymi.
2. Podstawy prawne wykorzystania dronów w Polsce.
• Przepisy krajowe.
• Przepisy europejskie.
• Rola Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w planowaniu i wykonywaniu lotów bezzałogowych.
• Zasady wykonywania lotów w polskiej przestrzeni powietrznej - strefy geograficzne.
3. Dane pozyskiwane z pokładu drona.
• Geoprodukty generowane na podstawie pozyskanych danych.
• Zastosowania poszczególnych rodzajów geoproduktów.
4. Wybrane zastosowania dronów na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
• Zastosowania z zakresu geodezji i budownictwa.
• Zastosowania z zakresu planowania przestrzennego i ochrony środowiska.
• Zastosowania z zakresu podatków i opłat lokalnych.
• Zastosowania z zakresu realizacji inwestycji i gospodarowania zasobami nieruchomości.
• Zastosowania z zakresu promocji.
5. Dron/usługa dronowa jako przedmiot zamówienia publicznego.
• Zakup drona - parametry techniczne urządzenia, dodatkowe wyposażenie, warunki serwisu.
• Zakup usługi - zakres i parametry techniczne usługi, dodatkowe wymagania, gwarancja jakości, prawa autorskie.

Adresaci 

Urzędnicy państwowi i samorządowi, pracownicy Spółek Skarbu Państwa. Kadra kierownicza, eksperci i specjaliści z zakresu m.in. geodezji, budownictwa, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, realizacji inwestycji, gospodarowania zasobami nieruchomości, podatków i opłat lokalnych, promocji. W szkoleniu mogą brać udział osoby reprezentujące inne branże zajmujące się pokrewnymi zagadnieniami.

Informacje o prowadzącym 

Współwłaściciel i Prezes Zarządu Spółki zajmującej się audytami i doradztwem z zakresu wykorzystywania technologii bezzałogowych, założyciel UAVO Polish Group. Prezes Fundacji wspierania postępu technologicznego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - Good Tech Foundation. Licencjonowany Pilot bezzałogowych statków powietrznych (VLOS, BVLOS, INS, A1, A2, A3, STS, NSTS). Ekspert z zakresu wdrażania systemów BSP. Doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, licencjonowany zarządca nieruchomości i doradca na rynku nieruchomości. Ekspert z zakresu pozyskiwania i przetwarzania w czasie rzeczywistym danych o nieruchomościach. Autor ponad 50 publikacji naukowych i ekspertyz. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych. W latach 2003-2012 adiunkt w Katedrze Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego na wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2012-2014 adiunkt w Katedrze Zasobów Nieruchomości na WGiGP, UWM Olsztyn. Długoletni współpracownik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doświadczenia zawodowego nabierał w ramach wieloletniej współpracy z podmiotami funkcjonującymi na rynku robót geodezyjnych oraz wyceny nieruchomości. Umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami potwierdził jako Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Olsztynie, gdzie odpowiadał za utrzymanie i rozwój infrastruktury nieruchomości kolejowych na obszarze całego województwa Warmińsko-Mazurskiego. Były Prezes Zarządu Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Olsztynie oraz wieloletni Dyrektor Operacyjny oraz Prezes Zarządu Spółki Dron House S.A. Doświadczenie zawodowe: 1 452 przeprowadzonych lotów UAV, 387 godzin w powietrzu, 6 243 wylatanych kilometrów, 62 000 wykonanych z powietrza zdjęć, 64 km2 wygenerowanych ortofotomap, 200 wygenerowanych ortofotoplanów elewacji, 1 000 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu UAV oraz fotogrametrii i teledetekcji, 5 000 godzin przeprowadzonych wykładów i ćwiczeń na wyższych uczelniach z zakresu geodezji i gospodarki przestrzennej, 12 zgłoszeń do urzędu patentowego.

Lokalizacja 

Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy 

Marta Strzelecka-Saternus

Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. +48 535 175 301 
m.strzelecka@frdl-lodz.pl 

Informacje dodatkowe 

Cena: 399 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 31 stycznia cena wynosi 369,00 PLN netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 lutego 2023 r.

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Płatne
 • Termin rejestracji:
  15 lutego 2023, 23:59
 • Początek wydarzenia:
  17 lutego 2023, 10:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  17 lutego 2023, 15:00
 • Miejsce:
  Internet
 • Organizator:
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
 • Osoba kontaktowa:
  Pokaż
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.