Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Remonty cząstkowe i zabiegi regeneracyjne nawierzchni asfaltowych sieci dróg samorządowych

Reklama
Cała Polska

za 2 miesiące

24 marca 2023, 10:00

Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Remonty cząstkowe i zabiegi regeneracyjne nawierzchni asfaltowych sieci dróg samorządowych po zakończeniu okresu zimowego" Szkolenie odbędzie się w 24 marca 2023 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Remonty cząstkowe i zabiegi regeneracyjne nawierzchni asfaltowych sieci dróg samorządowych po zakończeniu okresu zimowego

Szkolenie w formule online.

Termin 24 marca 2023

Czas trwania 10:00 - 14:30

Cena 399/369 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Cena: 399 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 10 marca cena wynosi 369,00 PLN netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane osobom zajmującym się drogami publicznymi, którego przedmiotem będą remonty dróg i regeneracja nawierzchni asfaltowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach skierowanych do zarządców dróg publicznych z zakresu prowadzenia remontów cząstkowych i zabiegów regeneracyjnych nawierzchni asfaltowych dróg. Tematyka ta jest ważna zwłaszcza po okresie zimowym, podczas którego w naszym klimacie występuje dużo „przejść przez temperaturę 0°C”, co powoduje degradację nawierzchni dróg. Uszkodzenia te wpływają na bezpieczeństwo i komfort podróżowania, a także na trwałość nawierzchni w całym okresie użytkowania i czasookresy zabiegów regeneracyjnych. Podczas szkolenia prowadzący – wieloletni praktyk zajmujący się drogownictwem przedstawi uczestnikom nowoczesne technologie utrzymania i naprawy nawierzchni dróg, a także najważniejsze zagadnienia prawne związane z tą tematyką.

Cele i korzyści

• Poznanie technologii remontów cząstkowych i nowoczesnych zabiegów regeneracyjnych pozwalających na właściwe zarządzanie bieżącym utrzymaniem dróg i wydłużenie okresów międzyremontowych, co wpływa na optymalizację ponoszonych kosztów „w cyklu życia” nawierzchni.
• Zdobycie i poszerzenie wiedzy w zakresie właściwych procedur kontrolnych i odbiorowych wykonywanych robót.
• Przedstawienie metod doprowadzenia nawierzchni dróg do standardu odpowiadającego potrzebom społecznym i gospodarczym poprzez przedsięwzięcia remontowo-utrzymaniowe (odnowy) i remontowo-modernizacyjne (naprawy z ulepszeniem).
• Zapoznanie uczestników z wadami i zaletami różnych rozwiązań technologicznych.

Program

1. Przyczyny powstawania uszkodzeń nawierzchni drogowych, wpływ okresu zimowego i środków odladzających na uszkodzenia nawierzchni.
2. Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z mieszanek mineralno-asfaltowych.
• Mieszankami mineralno-asfaltowymi „na gorąco”.
• Mieszankami mineralno-emulsyjnymi „na zimno”.
• Mieszankami szybkowiążącymi.
• Konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnymi.
• Metodą powierzchniowego utrwalenia za pomocą remonterów.
• Masami zalewowymi.
3. Remonty „kapitalne” nawierzchni bitumicznych.
• Wzmocnienie nawierzchni warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych ( AC,SMA,BBTM).
• Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa (JENA).
4. Zabiegi regeneracyjne nawierzchni bitumicznych.
• Powierzchniowe utrwalenie.
• Mikrodywanik na zimno.
• Remixing na gorąco.
5. Podsumowanie. Dyskusja.

Adresaci

Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Miejskich, Zakłady Gospodarki Komunalnej, Zarządy Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Informacje o prowadzącym

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Obecnie pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych, pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej pracy pełnił funkcje: drogomistrza, inspektora nadzoru i obecnie naczelnika wydziału inwestycji. Szkolenia z dziedziny drogownictwa (zimowe utrzymanie dróg, remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni, roboty utrzymaniowe, realizacja inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj) prowadził od 2003 r w 12 jednostkach FRDL na terenie całego kraju, a ponadto przeprowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie do końca 2022 r. przeprowadził ponad 120 szkoleń z w/w tematyki.

Lokalizacja

Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy

Marta Strzelecka-Saternus

Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. +48 535 175 301
m.strzelecka@frdl-lodz.pl

Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 10 marca cena wynosi 369,00 PLN netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 marca 2023 r.

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Płatne
 • Termin rejestracji:
  22 marca 2023, 23:59
 • Początek wydarzenia:
  24 marca 2023, 10:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  24 marca 2023, 14:30
 • Miejsce:
  Internet
 • Organizator:
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
 • Osoba kontaktowa:
  Pokaż
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.