Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacje mogą zgłaszać firmy do konkursu „Dobroczyńca Roku” [patronat ngo.pl]

Reklama
Cała Polska

9 stycznia 2023, 00:00

9 stycznia 2023, 00:00 - 10 lutego 2023, 23:59

Bezpłatne

Jeśli twoją fundację lub stowarzyszenie wspiera społecznie odpowiedzialna firma – zgłoś ją do 26. edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. To najstarsze i najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla firm, przedsiębiorców i fundacji firm oraz doskonała okazja do publicznego podziękowania darczyńcom za udzielone wsparcie. Nabór wniosków trwa do 10 lutego. Statuetki zostaną wręczone na uroczystej gali 31 maja 2023 w Warszawie.

Reklama

Celem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku" jest promocja społecznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców, w szczególności na poziomie lokalnym, popularyzacja i wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy firm z organizacjami pozarządowymi, umożliwienie organizacjom nominującym publicznego podziękowania darczyńcom za udzielone wsparcie oraz promocja współpracy firm i organizacji pozarządowych na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, określonych przez ONZ.

Szansę na nagrodę mają przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmyzaangażowane m.in. w pomoc uchodźcom i Ukrainie, wspierające działania na rzecz lokalnych społeczności, zdrowia, różnorodności, ochrony środowiska oraz angażujące pracowników w wolontariat. 

Organizacje pozarządowe mogą je zgłaszać w kategoriach: 

·       Kultura i edukacja

·       Lokalne partnerstwa

·       Ochrona środowiska i klimatu

·       Pomoc społeczna i charytatywna

·       Otwartość na różnorodność

·       Zdrowy tryb życia

·       Pomoc uchodźcom i Ukrainie 

W tym roku Kapituła nagrodzirównież firmę w kategorii specjalnej „Dobra współpraca biznesu i organizacji pozarządowych”, inspirowanej Kartą zasad dobrej współpracy biznesu i organizacji pozarządowych”.Nagrodę otrzyma przedsiębiorstwo, które w najwyższym stopniu realizuje zasady w niej opublikowane. Kategoria ta ma na celu zebranie wzorcowych przykładów partnerstwa i pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. W tej kategorii firmy mogą być zgłaszane jedynie przez organizacje pozarządowe.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Wnioski konkursowe oraz regulamin można pobrać na stronie: dobroczyncaroku.pl. Aby nominować firmę do tytułu „Dobroczyńcy Roku” należy wypełnić odpowiedni dla danej kategorii formularz zgłoszeniowy na stroniegeneratorspoleczny.pl/dobroczynca-roku(zakładając wcześniej indywidualne konto) do 10 lutego do godz.13:00.

Wzory wniosków TUTAJ

Każdy wniosek zostanie oceniony przez ekspertów i ekspertki, a spośród najwyżej ocenionych Kapituła Konkursuwyłoni laureatów. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele i przedstawicielki najważniejszych organizacji i instytucji związanych z rozwojem społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, UN Global Compact Polska, Forum Darczyńców, Business Centre Club, Pracodawców RP, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Konfederacji Lewiatan.

Statuetki zostaną wręczone na uroczystej gali 31 maja 2023.

Organizatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem Konkursu - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa firma E&Y.

Patroni medialni: magazyn „Raport ESG” oraz portale: odpowiedzialnybiznes.pl, portal ngo.pl, RaportCSR.pl, oesg.pl, marketingnews.pl, niepełnosprawni.pl, NowyMarketing.pl, witrynawiejska.pl

Portal organizacji pozarządowych ngo.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Szczegóły wydarzenia

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.