Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór organizacji do udziału w projekcie Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz [patronat ngo.pl]

Reklama
Cała Polska

10 stycznia 2023, 00:00

10 stycznia 2023, 00:00 - 5 lutego 2023, 23:59

Bezpłatne

10 organizacji pozarządowych w okresie od marca do grudnia br. nieodpłatnie będzie mogło wziąć udział w kompleksowych działaniach coachingowo-edukacyjnych, których efektem będzie prewencja przeciwko działaniom niepożądanym w miejscu pracy, tj. podniesienie wiedzy nt. tworzenia bezpiecznego środowiska pracy oraz wypracowanie procedur antymobbingowych, zindywidualizowanych dla każdej organizacji.

Reklama

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides w Katowicach i Fundacja Ajkum im. Anny i Józefa Kumorek w Katowicach serdecznie zapraszają organizacje pozarządowe do udziału w projekcie Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz.

Jakie wsparcie w ramach projektu można otrzymać?

10 organizacji pozarządowych w okresie od marca do grudnia br. nieodpłatnie będzie mogło wziąć udział w kompleksowych działaniach coachingowo-edukacyjnych, których efektem będzie prewencja przeciwko działaniom niepożądanym w miejscu pracy, tj. podniesienie wiedzy nt. tworzenia bezpiecznego środowiska pracy oraz wypracowanie procedur antymobbingowych, zindywidualizowanych dla każdej organizacji.

Planowane wsparcie projektu obejmuje:

 • Trening interpersonalny (5 dni) – prowadzony w dniach 1-5 marca 2023 r. Katowicach przez Stowarzyszenie Meritum z Katowic (zapewniamy zakwaterowanie w hotelu i wyżywienie);
 • Szkolenie z prawa pracy (8 godzin) – stacjonarnie w Katowicach lub zdalnie jeśli zaistnieje taka potrzeba ze strony Waszej organizacji;
 • Szkolenie - Przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym w miejscu pracy (8 godzin) – stacjonarnie w Katowicach lub zdalnie jeśli zaistnieje taka potrzeba ze strony Waszej organizacji;
 • Spotkanie: Wprowadzenie do przygotowania procedur (do 8 godzin) – w siedzibie Waszej organizacji lub miejscu przez Was wskazanym;
 • Spotkanie dot. zatrudniania osób z grup wrażliwych w tym z niepełnosprawnościami (do 8 godzin) – w siedzibie Waszej organizacji lub miejscu przez Was wskazanym;
 • Warsztat kreatywny – przygotowanie procedur (do 8 godzin) – w siedzibie Waszej organizacji lub miejscu przez Was wskazanym;
 • Doradztwo prawne – przygotowanie procedur (do 5 godzin) – w siedzibie Waszej organizacji lub miejscu przez Was wskazanym;
 • Film promocyjny.

Czym są takie procedury antymobbingowe?

Opracowanie i wdrożenie procedury polega na podjęciu przez władze danej organizacji działań zmierzających do minimalizacji ryzyka wystąpienia wśród pracowników lub osób zaangażowanych w działalność danego NGO:

 • działań noszących znamiona dyskryminacji, mobbingu;
 • naruszeń dóbr osobistych;

Procedura zawiera zestaw konkretnych, zorganizowanych i systematycznych przedsięwzięć, nakierowanych na przeciwdziałanie tym zjawiskom.

Wewnętrzna procedura służyzarówno ochronie interesów organizacji jako pracodawcy, jak
i osób zaangażowanych w jej działalność - pracowników i wolontariuszy.

Skuteczne zwalczanie niewłaściwych zachowań przekłada się na większą efektywność działalności statutowej organizacji, ponieważ zarówno jej władze jako zatrudniający, zlecający wykonanie świadczenia w ramach wolontariatu, jaki i osoby zaangażowane w jej działalność czują się bezpiecznie.

Dlaczego warto?

Korzyści dla NGO jako pracodawcy:

Tworzenie procedury przez NGO nie jest obowiązkowe, jest jednak korzystne i w praktyce coraz bardziej powszechne, gdyż w ten sposób, NGO jako pracodawca może wykazać, że np. realizuje obowiązek przeciwdziałania mobbingowi (art. 943 Kodeksu pracy) i w przypadku wystąpienia zjawiska niepożądanego przedstawić argumenty stosowanej w swojej organizacji prewencji.

Korzyści dla pracowników, wolontariuszy zaangażowanych w działalność NGO:

Pracownicy i wolontariusze których prawa w ich opinii są naruszane, mogą w bezpieczny dla siebie sposób zasygnalizować nieprawidłowość, na które to zgłoszenie pracodawca zawsze pisemnie odpowiada dając informację zwrotną, co może przyczynić się do eliminacji problemu lub zawsze jest dowodem na starania zaniechania sytuacji naruszającej godność pracownika, wolontariusza.

Korzyści dla organizacji:

Organizacja, która posiada procedurę może ten fakt wykorzystać w autopromocji. W ten sposób może wskazać, że promuje środowisko pracy bezpieczne i wolne od przemocy.

Ponadto, procedura jest też narzędziem dyscyplinującym dla Wszystkich osób zaangażowanych w jej działalność - określa granice dopuszczalnych zachowań i sankcje za nieprzestrzeganie ustalonych zasad.

Co trzeba zrobić aby się wziąć udział w projekcie?

Aby wziąć udział w projekcie należy:

 • zapoznać się Regulaminem Naboru,
 • wypełnić Formularz zgłoszeniowy do projektu (stanowiący załącznik do regulaminu) i wysłać skan podpisanego formularza na adres stopmobbing@bonafides.pl
 • termin składania wniosków: przedłużamy do 5 lutego 2023 r. – UWAGA: DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Projekt pn. Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Projekt realizują w partnerstwie Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic oraz Fundacja imienia Anny i Józefa Kumorek AJKUM.

Portal organizacji pozarządowych ngo.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
Grafika projektu "Działasz - Szanujesz - Nie mobbingujesz!"

Grafika projektu "Działasz - Szanujesz - Nie mobbingujesz!"

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Bezpłatne
 • Początek wydarzenia:
  10 stycznia 2023, 00:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  W niedzielę, 23:59
 • Organizator:
  Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.