Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Reklama
Cała Polska

3 lutego 2023, 00:00

3 lutego 2023, 00:00 - 30 marca 2023, 23:59

Bezpłatne

W dowód pamięci po zmarłym Piotrze Pawłowskim, Honorowym Obywatelu i przyjacielu Gdyni, wizjonerze, inicjatorze i twórcy zmian na rzecz osób z niepełnosprawnością Prezydent Miasta Gdyni ustanawia nagrodę imienia Piotra Pawłowskiego. Nagroda przyznawana jest osobom, które wyznaczają w Polsce nowe standardy społeczne, zmieniają rzeczywistość oraz poszerzają świadomość społeczną.

Reklama

O konkursie im. Piotra Pawłowskiego

Nagroda przyznawana jest osobom, podejmującym istotne problemy społeczne, które swoją wrażliwością wyraziły działanie na rzecz spraw lub osób wymagających wsparcia, podkreślając ich godność osobistą.

Piotr Pawłowski – Założyciel i Prezes Integracji oraz Honorowy Obywatel Gdyni

Piotr Pawłowski był aktywistą na rzecz osób z niepełnosprawnością, założycielem i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja oraz Honorowym Obywatelem Gdyni. Urodził się 30 marca 1966 w Legionowie. Gdy miał 16 lat, podczas wakacji skoczył do wody.

Od tamtej pory był prawie całkowicie sparaliżowany i poruszał się na wózku inwalidzkim. Mieszkał i pracował w Warszawie. Piotr Pawłowski był absolwentem Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Podyplomowego Studium Etyki i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, a także doktorantem Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

Wszystko, co robił Pawłowski od 1994 roku było w Polsce działalnością nowatorską. Zaczynając od wprowadzenia zmian do systemu edukacji, aby dzieci niepełnosprawne mogły bez problemów uczęszczać do normalnych szkół, aż po uświadamianie wszystkim, że niepełnosprawni mogą być – jeśli im tylko pomożemy – pełnoprawnymi obywatelami swojego kraju.

Dzięki powołanemu przez niego Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji i Fundacji „Polska bez barier” edukował i informował o tym, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, aby niepełnosprawni mogli zaistnieć zgodnie ze swoimi możliwościami i aspiracjami w życiu naszego kraju. Organizował kampanie społeczne, konferencje, spotkania, wystawy, koncerty i konkursy – m.in. Lidera Dostępności. Prowadził akcje edukacyjne, wydawał czasopismo, książki i broszury, tworzył programy radiowe i telewizyjne.

Jeśli miewał wolny czas, malował ustami, najchętniej pejzaże i martwą naturę. Swoje prace wystawiał m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie. Był też doskonałym konferansjerem, o czym mogli się przekonać uczestnicy finałów konkursu „Gdynia bez barier”.

Za swoje działania został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego, Medalem Rzecznika Praw Obywatelskich i Medalem Rzecznika Praw Dziecka.

Zmarł w październiku 2018 roku w Warszawie.

Informacje organizacyjne

·        Nagroda im. Piotra Pawłowskiego jest nagrodą pieniężną, której wartość ustala się na kwotę 10 000 zł brutto;

·        Kandydata do Nagrody może w szczególności zgłosić członek Kapituły, osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja pozarządowa, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej Zgłaszającym w terminie określonym w odrębnym zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni, otwierającym zgłaszanie nominacji;

·        Zgłoszenie kandydatów do nagrody im. Piotra Pawłowskiego będą przyjmowane w terminie od dnia 3 stycznia 2023 roku do 30 marca 2023 roku.

Kapituła Konkursu

·        Prezydent Gdyni – Wojciech Szczurek;

·        Pełnomocnik prezydenta ds. osób z niepełnosprawnością – Beata Wachowiak-Zwara;

·        Ewa Pawłowska – prezes zarządu Fundacji Integracja.

Zgłoszenie kandydata do konkursu

Zgłoszenie powinno zawierać:

·        Imię i nazwisko Kandydata;

·        Dane kontaktowe Kandydata: adres e-mail i numer telefonu;

·        Opis działalności Kandydata uzasadniający zgłoszenie;

·        Pisemne oświadczenie Kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby przyznania Nagrody;

·        Brak zgody Kandydata uniemożliwia formalne rozpatrzenie zgłoszenia do nagrody;

·        Zgłoszenie należy przesłać pisemnie na adres Urzędu Miasta Gdynia, al. marszałka Piłsudzkiego 52-54, 81-382 Gdynia z dopiskiem "Nagroda im. Piotra Pawłowskiego" lub złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "nagroda im. Piotra Pawłowskiego", w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudzkiego 52-54;

·        Informacja o przyznaniu Nagrody każdorazowo będzie podawana do publicznej wiadomości;

·        Warunkiem zgłoszenia Kandydata do nagrody im. Piotra Pawłowskiego, jest dołączenie podpisanej zgody Kandydata o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Załączniki i więcej informacji

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Bezpłatne
 • Początek wydarzenia:
  3 lutego 2023, 00:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  W czwartek, 23:59
 • Organizator:
  Urząd Miasta Gdyni
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.