Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Szkolenie "Odpady komunalne, czyli jak zachować czystość i porządek w gminie 2023"

Reklama
Cała Polska

za 2 miesiące

14 czerwca 2023, 08:00

Płatne

Adresowane jest ono głównie do: pracowników organów samorządowych i jednostek gminnych, zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi, podmiotów oferujących usługi w zakresie odbioru transportu i przetwarzania odpadów komunalnych, osób zajmujących się ochroną środowiska, gospodarką odpadami Cena: 690 zł netto/Osobę (848,70 zł brutto)

Reklama

Program szkolenia

 1. Odpady komunalne – o czym mowa.
 2. Przegląd aktów prawnych ze wskazaniem kluczowych przepisów dotyczących odpadów komunalnych (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, prawo ochrony środowiska).
 3. Miejsce gminy w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 4. Związki międzygminne.
 5. Rola regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz innych aktów prawa miejscowego w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
 6. Zabudowa jednorodzinna, budynki wielolokalowe, nieruchomości niezamieszkałe – obowiązki właścicieli i zarządców w świetle aktualnych przepisów.
 7. Wybór metody obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Warunki i częstotliwość odbierania odpadów
 9. Ograniczenia w odbiorze bioodpadów (częściowe zwolnienie z opłaty za kompostowanie, limity „pojemnikowe”).
 10. PSZOK
 11. Kalkulacja stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Dopłaty do systemu – kiedy możliwe?
 13. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Kontrola
 15. Wymagania dla podmiotów odbierających, transportujących i przetwarzających odpady komunalne
 16. Obowiązki sprawozdawcze
 17. Przepisy sankcyjne
 18. Dyskusja

Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:

 • które przepisy prawne są kluczowe w procesie organizowania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
 • jak prawidłowo opracować akty prawa miejscowego z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
 • na co należy zwrócić uwagę ustalając wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • jak prowadzić kontrolę i uszczelnić system

Po tym szkoleniu będziesz umieć:

 • zweryfikować zapisy dotyczące gospodarowania odpadami zawarte w aktach prawa miejscowego
 • określić kluczowe obszary mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami oraz przygotować założenia do kalkulacji tej opłaty
 • opracować plan kontroli i zidentyfikować istotne źródła danych pozwalających na weryfikację złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • przygotować niezbędne dokumenty sprawozdawcze

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Płatne
 • Początek wydarzenia:
  14 czerwca 2023, 08:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  14 czerwca 2023, 15:00
 • Miejsce:
  ON-LINE lub Katowice
 • Organizator:
  Stowarzyszenie "Polski Ruch Czystszej Produkcji"
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.