Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Zasady i formy ochrony gruntów rolnych i leśnych zgodnie z obowiązującym prawem

Reklama
Cała Polska

za 2 miesiące

19 maja 2023, 10:00

Płatne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Zasady i formy ochrony gruntów rolnych i leśnych zgodnie z obowiązującym prawem" Szkolenie odbędzie się w 19 maja 2023 r. w formule online. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Reklama

Zasady i formy ochrony gruntów rolnych i leśnych zgodnie z obowiązującym prawem

Szkolenie w formule online.

Termin 19 maja 2023

Czas trwania 10:00 - 14:00

Cena 395 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie ochrona gruntów leśnych i rolnych w praktyce administracji publicznej.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie pytań dotyczących tematyki zajęć do 15 maja 2023 roku na adres szkolenia@frdl.org.pl

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest analiza zagadnień z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych w systemie prawa polskiego oraz zasady i formy tej ochrony. Podczas zajęć przedstawimy istotne zagadnienia związane z gospodarką nieruchomościami rolnymi i leśnymi oraz zasady ochrony i praktyka stosowania przepisów prawa dotyczącego tematu wraz z  rzecznictwem. Prowadzący – ekspert i praktyk w zakresie gospodarki nieruchomościami przekaże uczestnikom cenne wskazówki dotyczące rekultywacji oraz reguł wyłączania gruntów rolnych i leśnych z produkcji, a także zmian ich przeznaczenia. Zapoznamy uczestników także z istotnymi z punktu widzenia JST zasadami stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności stosowania przepisów ustawy i innych aktów prawnych związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych.
• Uzyskanie praktycznych porad związanych z wydawaniem decyzji wyłączających nieruchomości z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
• Wskazanie zasad sporządzania uzasadnienia decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej w zakresie koniecznym w procedurze administracyjnej wraz z oceną na przykładach. Case study - jak należy i kiedy nie należy wydawać stosownych aktów administracyjnych?
• Zdobycie wiedzy na temat, jak wydawać decyzje i postanowienia w toczących się postępowaniach o wyłączenie z produkcji rolnej na bazie przepisów ustawowych.
• Omówienie stanowiska doktryny i orzecznictwa w zakresie przedmiotu zajęć oraz poznanie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości.

Program

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
2. Pojęcie nieruchomości rolnych i gospodarstwa rolnego w rozumieniu kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych z uwzględnieniem pojęcia lasu – ewidencja gruntów jako podstawa prawna do ustalenia klasy bonitacyjnej gruntu.
3. Zasady i formy wyłączania z produkcji gruntów rolnych i leśnych oraz zmiany ich przeznaczenia – rodzaje gruntów a wydawane decyzje dotyczące poszczególnych klas gruntów rolnych wraz z uzasadnieniem.
4. Ochrona gruntów leśnych - rola i funkcje oraz zadania Okręgowych Dyrekcji Lasów Państwowych – plany urządzenia lasów – znaczenie prawne i faktyczne dla jednostek publicznych.
5. Zadania własne i zlecone jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
6. Zasady rekultywacji gruntów rolnych i leśnych – praktyka stosowania przepisów ustawy.
7. Ustawa o kształtowaniu ustroju po nowelizacji od 30.04.2016 r. – zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania ustawy a klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych.
8. Zmiany w definicjach i pojęciach ustawy oraz w możliwości nabywania nieruchomości rolnych przez osoby nieposiadające statusu rolnika.
9. Wyjątki od zasady nabywania nieruchomości rolnych przez rolników.
10. Praktyka stosowania i interpretacji nowych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej: starostw (referatów i wydziałów gospodarki nieruchomościami), pracownicy gmin zajmujący się tym zakresem spraw administracyjnych oraz pracownicy urzędów wojewódzkich, jak również departamentu właściwego w Ministerstwie Rolnictwa.

Informacje o prowadzącym

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik specjalizujący się w gospodarce nieruchomościami. Trener dla osób wykonujących zawody związane ze stosowaniem prawa materialnego i procedury związanej z nieruchomościami. Wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury i Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników i Zarządców Nieruchomości przez dwie kadencje, członek Komisji Prawnej przy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie. Specjalizacja w dziedzinie prawa związanego z obrotem nieruchomościami, w szczególności w zakresie umów regulacji stanów prawnych nieruchomości, sprzedaży, najmu, dzierżawy, organizacji przetargów i innych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z obrotem nieruchomościami. Kancelaria zajmuje się, także postępowaniami związanymi z regulacją stanów prawnych nieruchomości.

Lokalizacja

Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy

Marta Strzelecka-Saternus

Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. +48 535 175 301
m.strzelecka@frdl-lodz.pl

Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 maja 2023 r.

Szczegóły wydarzenia

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.