Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Praca w NGO. Najgorszy pomysł świata, czy realizacja marzeń? Zapraszamy 31 maja o 15.00 na #ngoplLIVE! >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO – IV edycja! [patronat ngo.pl]

Reklama
Cała Polska

W zeszły piątek, 19:00

26 maja 2023, 19:00 - 22 października 2023, 16:00

Bezpłatne

Zapraszamy przedstawiciel(k)i NGO do udziału w IV edycji „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO" organizowanej przez Instytut Dyskursu i Dialogu oraz Stowarzyszenie Demagog (projekt partnerski). Rekrutacja trwa do 30 kwietnia 2023. Tym razem działania dedykowane będą głównie organizacjom strażniczym, czyli takim, które w dowolnej formie przyglądają się działaniom władz publicznych, prywatnych, samorządowych, itp. Działaj odpowiedzialnie w sieci!

Reklama

Projekt „Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” ma na celu wyposażenie przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych w wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji medialnej, krytycznego myślenia, weryfikowania źródeł informacji, bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni internetowej, kompetencji cyfrowych, a także przeciwstawiania się propagandzie medialnej.
W tym celu zorganizowane zostaną łącznie 4 edycje „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” dla organizacji o charakterze: równościowym, pomocowym, rzeczniczym oraz strażniczym. Projekt skierowany jest również do NGO z małych miejscowości i jest bezpłatny dla uczestników/uczestniczek.

Pierwsze trzy edycje (dla organizacji równościowych, pomocowych i rzeczniczych) już się zakończyły i dostarczyły mnóstwo praktycznej wiedzy ich Uczestni(cz)kom. Obecnie trwa wypracowywanie rekomendacji przez Uczestników/czki trzeciej edycji. Z rekomendacjami wypracowanymi przez I i II Edycję można zapoznać się tu: https://indid.pl/publikacje/

Eksperci oraz specjaliści w poszczególnych dziedzinach pomagają polskim NGO w podniesieniu wiedzy i zdobyciu praktycznych umiejętności w zakresie przeciwstawiania się dezinformacji, propagandzie, manipulacjom i próbom wyłudzania danych. Ponadto, projekt umożliwia rozwój w zakresie rzetelnego konstruowania przekazów informacyjnych, skutecznych działań PR w sieci, tworzenia treści w zgodzie z prawem autorskim, a jednocześnie atrakcyjnych i przyciągających uwagę odbiorców. Łącznie 6 zjazdów w ramach szkoły (2 online, 4 stacjonarne) będzie obejmować realizację 4. modułów:

 • moduł rzetelność
 • moduł prawda
 • moduł bezpieczeństwo
 • moduł twórczość

Wszystkie powyższe moduły dotyczą działań cyfrowych w sieci oraz poza nią i dają organizacjom pozarządowym ogromny pakiet wiedzy niezbędny do odpowiedzialnego działania we współcześnie zmieniającym się świecie.

Każda z 4 edycji zakończy się wypracowaniem zestawu rekomendacji dla danej branży organizacji. Opracowane w ten sposób publikacje będą służyć danej branży NGO w kolejnych latach (także organizacjom, które nie wezmą udziału w projekcie).

Obecna IV Edycja dedykowana jest głównie przedstawiciel(k)om organizacji, które wśród głównych obszarów swoich działań realizują co najmniej jedno z poniższych działań:

 • monitorują działania władzy publicznej na szczeblu centralnym;
 • monitorują działania władz samorządowych;
 • monitorują działania sądów;
 • monitorują działania biznesu i podmiotów prywatnych;
 • monitorują działania organizacji pozarządowych;
 • sprawdzają sposób dystrybuowania środków publicznych;
 • promują prawo do informacji publicznej (tryb dostępu do informacji publicznej) i korzystają z niego;
 • opracowują rekomendacje dla tworzenia lepszych praktyk publicznych;
 • promują tzw. dobre praktyki w działaniach administracji publicznej i podmiotów prywatnych;
 • starają się zwiększyć transparentność i przejrzystość życia publicznego.

Jeśli nie spełniasz żadnego z tych wymagań – napisz do nas na biuro@indid.pl, może znajdziemy wspólne rozwiązanie!

Portal organizacji pozarządowych ngo.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
Ze zjazdu we Wrocławiu

Ze zjazdu we Wrocławiu

Autor/źródło: Daszkowski

Ze zjazdu w Warszawie

Ze zjazdu w Warszawie

Autor/źródło: Demagog

Ze zjazdu w Warszawie

Ze zjazdu w Warszawie

Autor/źródło: Demagog

Ze zjazdu w Warszawie

Ze zjazdu w Warszawie

Autor/źródło: Demagog

Ze zjazdu w Dobroniu

Ze zjazdu w Dobroniu

Autor/źródło: Martyna Tymrowska

Miniatura Ze zjazdu we Wrocławiu
Miniatura Ze zjazdu w Warszawie
Miniatura Ze zjazdu w Warszawie
Miniatura Ze zjazdu w Warszawie
Miniatura Ze zjazdu w Dobroniu

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Bezpłatne
 • Termin rejestracji:
  30 kwietnia 2023, 23:59
 • Początek wydarzenia:
  W zeszły piątek, 19:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  22 października 2023, 16:00
 • Organizator:
  Instytut Dyskursu i Dialogu
 • E-mail:
  Pokaż
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.