Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Zapraszamy na wydarzenie "Mamy pomysł na Polskę!" [patronat ngo.pl]

Reklama
Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych

Bracka 25, Warszawa, Polska, III p. Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy

Jutro, 12:00 - 16:00

29 września 2023

Bezpłatne

Weź udział w wydarzeniu z udziałem polityków i przedstawicieli organizacji społecznych. Czy wypracowywane przez wiele miesięcy konkretne propozycje, w jakim kierunku powinno zmierzać państwo i społeczeństwo, zostaną wykorzystane po wyborach? Czy trafią na sztandary przed głosowaniem? Zachęcamy do udziału.

Reklama

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP, Fundacja im. Stefana Batorego, Mamprawowiedziec.pl Stowarzyszenie61 oraz Inicjatywa “Nasz Rzecznik” organizują wydarzenie “Mamy pomysł na Polskę!”. Spotkanie odbędzie się 29 września 2023 roku w Warszawie. 

ZAPISZ SIĘ NA WYDARZENIE

W szerokim gronie organizacji społecznych, od wielu miesięcy pracujemy nad konkretnymi propozycjami, w jakim kierunku powinno zmierzać państwo i społeczeństwo. Zależy nam na naprawie Polski w określonych obszarach życia społecznego i mamy na to gotowe rozwiązania. Dajemy konkretne odpowiedzi na problemy, które wywołują w społeczeństwie lęki, frustrację i rozczarowanie.

W znacznej części obszarów rozwiązania te są jedynymi kompleksowymi propozycjami, które funkcjonują w przestrzeni publicznej – nie wyobrażamy sobie sytuacji, żeby nie wzięto ich pod uwagę przed wyborami i po wyborach.

W ostatnich latach naznaczonych globalnymi kryzysami i głębokim podziałem społeczeństwa to właśnie organizacje i społeczeństwo obywatelskie stawało na pierwszej linii frontu, aby bronić dobra wspólnego – demokracji, praworządności, praw człowieka, sprawiedliwości, przyrody. I to właśnie na tych fundamentach chcemy budować lepsze i bezpieczniejsze państwo.

Mamy nadzieję i wierzymy, że zmiana jest możliwa. Potrzebujemy przestrzeni do współpracy i dialogu, aby móc skutecznie działać – wspólnie i na rzecz wspólnego dobra. I taką właśnie przestrzeń stworzymy podczas wydarzenia “Mamy pomysł na Polskę”.

29 września zostaną przedstawione Propozycje obywatelskie dla Polski przygotowane przez organizacje społeczne

Będzie także przestrzeń do zabrania głosu dla przedstawicieli i przedstawicielek Komitetów Wyborczych na temat prezentowanych rozwiązań.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele i przedstawicielki społeczeństwa obywatelskiego z następujących dziedzin:

 1. Praworządność – Niezależne sądownictwo – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”otwiera się w nowej karcie
 2. Praworządność – Trybunał Konstytucyjny – Fundacja im. Stefana Batoregootwiera się w nowej karcie
 3. Praworządność – Niezależna prokuratura – Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omniaotwiera się w nowej karcie
 4. Edukacja – Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacjiotwiera się w nowej karcie
 5. Klimat – ClientEarth – Prawnicy dla Ziemiotwiera się w nowej karcie
 6. Prawa kobiet – Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERAotwiera się w nowej karcie i Feminotekaotwiera się w nowej karcie
 7. Prawa uczniów i uczennic – Stowarzyszenie Umarłych Statutówotwiera się w nowej karcie
 8. Migracja i integracja – Polskie Forum Migracyjneotwiera się w nowej karcie
 9. Media publiczne – Społeczny Zespół Ekspertów przygotowujący nowe prawo medialne dotyczące mediów publicznych
 10. Kultura – Zespół do spraw reformy muzeów, afiliowany przy Komitecie Narodowym ICOM Polska
 11. Samorząd terytorialny – Fundacja im. Stefana Batoregootwiera się w nowej karcie
 12. Prawa osób LGBTQIA+ – Kampania Przeciw Homofobiiotwiera się w nowej karcie
 13. Społeczeństwo obywatelskie – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowychotwiera się w nowej karcieForum Darczyńców w Polsceotwiera się w nowej karcie
 14. Prawa osób z niepełnosprawnościami i opiekunek/ów – Inicjatywa “Nasz Rzecznik”otwiera się w nowej karcie
 15. Jawność – Sieć Obywatelska WatchDog Polskaotwiera się w nowej karcie
 16. Kontrola służb – Fundacja Panoptykonotwiera się w nowej karcie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROPOZYCJACH OBYWATELSKICH DLA POLSKI

Program wydarzenia

12:00 – 12:20
Konwencja NGO – Mamy pomysł na Polskę!
Prezentacja Propozycji obywatelskich dla Polski przygotowanych przez zorganizowane społeczeństwo obywatelskie

12:20 – 12:30
Mamy prawo wiedzieć
Podsumowanie pytań zadanych osobom kandydującym w wyborach 2023 poprzez serwis Mamprawowiedziec.pl i napływających na nie odpowiedzi

12:30 – 13:30
Deklaracje współpracy polityków i polityczek z organizacjami
Podsumowanie pierwszej części spotkania i Dialogów stolikowych
Wypowiedzi Przedstawicielek i Przedstawicieli organizacji społecznych
Wypowiedzi Przedstawicielek i Przedstawicieli Komitetów Wyborczych na temat współpracy i Propozycji obywatelskich przygotowanych przez organizacje społeczne

Wypowiedzi 10 minutowe na temat przeprowadzonych rozmów, wrażenia, wnioski, informacja zwrotna i deklaracja współpracy oraz przyjęcia proponowanych rozwiązań

13:30 – 14:00 Lunch i rozmowy kuluarowe

14:00 – 16:30
Dobre prawo dla zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego

14:00-14:30
Uprośćmy działalność społeczną!

Reklama

Prezentacja głównych rezultatów, narzędzi pracy, wniosków i rekomendacji do dalszego działania płynących z projektu pn. „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” (Tomasz Pawłowski – Fundacja trzeci.org, Rafał Dymek – Polska Fundacja im. Roberta Schumana)

14:30 – 15:30
Dyskusja: „Pomiędzy teorią a praktyką. Jak skutecznie działać na rzecz dobrego prawa dla organizacji pozarządowych?”

Dyskusja wokół wydanych we wrześniu 2023 r. publikacji „Na rzecz organizacji. W trosce o dobre prawo dla organizacji pozarządowych w Polsce” oraz „W poszukiwaniu perpetuum mobile. Dobre prawo dla trzeciego sektora” (rozmówcy: Piotr Frączak, Łukasz Gorczyński – OFOP, moderacja: Adela Gąsiorowska – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)

15:30 – 16:30
W kierunku rozwiązań systemowych

Co dalej z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? Rekomendacje i stan prac nad społecznym projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tomasz Schimanek – Stowarzyszenie Dialog Społeczny)
Czy potrzebujemy Kodeksu NGO? Przedstawienie kluczowych tez z ekspertyzy prawnej dotyczącej postulatu zebrania regulacji prawa organizacji pozarządowych w jednym akcie prawnym – ustawie, której celem i przedmiotem miałoby być ujęcie całości lub większości prawa ngo, stając się dla tego przedmiotu regulacji normatywnych aktem podstawowym (Przemysław Żak – Pajączkowska i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.)

Pytania i dyskusja

Działania rzecznicze OFOP-u w latach 2022-24 dofinansowane są z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Portal organizacji pozarządowych ngo.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Szczegóły wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia:
  Bezpłatne
 • Początek wydarzenia:
  Jutro, 12:00
 • Zakończenie wydarzenia:
  Jutro, 16:00
 • Miejsce:
  Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych
  Bracka 25, Warszawa, Polska
  III p. Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy
 • Organizator:
  Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP, Fundacja im. Stefana Batorego, Mamprawowiedziec.pl Stowarzyszenie61 oraz Inicjatywa “Nasz Rzecznik
 • Telefon:
  Pokaż

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.