Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak założyć organizację pozarządową Dowiedz się, zadaj pytania ekspertce. Przyjdź na webinar >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Prekonsultacje rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

Reklama
Cała Polska

26 kwietnia 2024, 00:00

26 kwietnia 2024, 00:00 - 21 maja 2024, 23:59

Bezpłatne

Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego ogłasza, że rozpoczęły się prace nad oceną funkcjonowania rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Reklama
  1. rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057),
  2. rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055).

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag w zakresie funkcjonowania ww. aktów prawnych ze wskazaniem przepisów, które powinny ulec zmianie i z określeniem propozycji ich nowego brzmienia, według wzorów dostępnych w załączniku, przygotowanych do wypełnienia i wysłania

Uwagi prosimy przesyłać na adres: sekretariat_DOB@kprm.gov.pl, do dnia 21 maja br.

Po zgłoszeniu uwag Departament Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM poinformuje uczestników prekonsultacji o dalszym planowanym przebiegu prac nad ww. rozporządzeniami.

Szczegóły wydarzenia

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.