Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak napisać dobry statut stowarzyszenia i fundacji? Skorzystaj z kursu online od eduNGO. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs Marszałka Województwa Podlaskiego „Nagradzamy NGO”

Reklama

Białystok, Podlaskie, Polska

9 lipca 2024, 00:00

9 lipca 2024, 00:00 - 19 sierpnia 2024, 23:59

Bezpłatne

W jego ramach wyróżnione zostaną organizacje pozarządowe i współpracujący z nimi wolontariusze za ich działalność na rzecz regionu. Inicjatywa jest realizowana we współpracy z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Autor/źródło: Diego PH / Unsplash
Reklama

Celem konkursu jest promowanie najlepszych organizacji działających na terenie województwa podlaskiego oraz promowanie działalności na rzecz dobra wspólnego realizowanego w naszym województwie, a także podkreślenie istoty działalności NGO w lokalnych społecznościach województwa podlaskiego.

Konkurs jest skierowany do członków organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji, przedstawicieli różnych branż biznesu zaangażowanych w pracę i wspieranie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz województwa podlaskiego i jego mieszkańców.

W konkursie mogą brać udział:

  • organizacje pozarządowe mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie Województwa Podlaskiego,
  • osoby fizyczne, wolontariusze pracujący nieodpłatnie na rzecz mieszkańców województwa podlaskiego.

Termin zgłoszeń do 19 sierpnia 2024 r.

O zachowaniu terminu nadesłania lub złożenia zgłoszenia (w formie Formularza konkursowego) decyduje data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

Kategoria I: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo podlaskie

Szczególnie wyróżniająca organizacja działająca na terenie województwa podlaskiego, także  promująca działania sektora pozarządowego. Organizacja ciesząca się znaczącym dorobkiem w działalności na rzecz wybranych problemów społecznych, kategorii społecznych, której praca na rzecz dobra wspólnego jest znana i doceniana w szerszym kręgu zainteresowanych działalnością trzeciego sektora .

Kategoria II: Dzieło/projekt.

Inicjatywa, która zasługuje na szczególne uznanie ze względu swoją wartość lub cechy przyczyniające się do rozwoju województwa podlaskiego lub poprawy jakości życia jego mieszkańców, realizowana w sferach pożytku publicznego wskazanych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie.

Kategoria III: Wolontariusz

Szczególnie wyróżniająca się osoba, która dobrowolnie, bez wynagrodzenia podejmuje działania na rzecz dobra wspólnego w różnych obszarach życia społecznego, poświęcając swoją energię i czas w pracy na rzecz  instytucji i innych osób. Wyróżniająca się pracą na rzecz społeczeństwa w organizacjach pozarządowych i promująca ideę wolontariatu.

Nagroda specjalna: „Skrzydła NGO”.

Nagroda przyznawana jest osobom i instytucjom podejmującym istotne problemy społeczne, lokalne, regionalne ważne dla województwa podlaskiego i jego mieszkańców, które swoją działalnością i postawą udowadniają, że warto być aktywnym i „zmieniać Podlaskie na lepsze”.

Marszałek Województwa Podlaskiego, na wniosek Kapituły lub Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego może wskazać w danym roku inną lub dodatkową kategorię.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Szczegóły wydarzenia

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.