Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Reklama
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Drugi Dom”
,
Invalid date - 08:35
19 marca 2019
Bezpłatne

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Drugi Dom” z siedzibą w Elblągu przy ul. Chopina 30 zorganizowało w dniach 24 – 25 kwietnia 2009 dwudniowe warsztaty szkoleniowe: „Planowanie strategiczne”. W szkoleniu uczestniczyło 12 osób. Wszyscy uczestnicy są członkami Stowarzyszenia „Drugi Dom”.

Reklama

SPRAWOZDANIE  ZE  SZKOLENIA 
„PLANOWANIE  STRATEGICZNE” W RAMACH PROJEKTU
„NAWIGATOR – WIGOR NA TOR” 

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Nawigator – wigor na tor, czyli droga od entuzjazmu do sukcesu”. Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandie, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

W szkoleniu uczestniczyło 12 osób. Wszyscy uczestnicy są członkami Stowarzyszenia „Drugi Dom”. Członkowie Stowarzyszenia pracują bezpośrednio lub pośrednio z osobami upośledzonymi umysłowo lub działają na ich rzecz. Uczestnicy szkolenia są zatrudnieni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Elblągu, który jest bezpośrednim partnerem stowarzyszenia.

Warsztaty szkoleniowe miały charakter wyjazdowy i odbyły się w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Jurysta” w Jastrzębiej Górze.

W ramach szkolenia uczestnicy mieli zapewnione transport, wyżywienie, zakwaterowanie i materiały szkoleniowe.

Zajęcia prowadzone były przez trenera Bartosza Głuszaka reprezentującego Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWIP) w Elblągu.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

Dzień I – 24.04.2009 r.

 • wstęp do planowana strategicznego
 • analiza otoczenia organizacji
 • wypracowanie wizji
 • wypracowanie misji
 • przeprowadzenie analizy SWOT
 • identyfikacja kluczowych problemów i potrzeb
 • zaplanowanie celów

Dzień II – 25.04.2009 r.

 • zaplanowanie priorytetów i działań
 • opracowanie harmonogramu
 • omówienie podziału zadań
 • ewaluacja

Warsztaty zakończyły się opracowaniem strategii działania na najbliższe kilka lat funkcjonowania Stowarzyszenia „Drugi Dom”.

Ten tekst został nadesłany do portalu. Redakcja ngo.pl nie jest jego autorem.
Miniatura zdjęcie 1
Miniatura zdjęcie 2
Miniatura zdjęcie 3

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
Invalid date
Zakończenie wydarzenia:
Invalid date
Miejsce:
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Drugi Dom”
,
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.