Szkolenia i wydarzenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego - SWB i PBE

Reklama
Cała Polska
13 stycznia 2021, 00:00
13 stycznia 2021, 00:00 - 31 grudnia 2021, 23:59
Płatne

Dokumentacja zostanie opracowana po przeprowadzeniu analizy ryzyka, z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla jednostki organizacyjnej, w której mają być przetwarzane informacje niejawne. Usługa wykonania dokumentacji - na indywidualne zamówienie.

Reklama
  • Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa – SWB
  • Procedury Bezpiecznej Eksploatacji – PBE

Dokumentacja zostanie opracowana po przeprowadzeniu analizy ryzyka, z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla jednostki organizacyjnej, w której mają być przetwarzane informacje niejawne.

SWB w sposób kompletny i wyczerpujący opisują budowę, zasady działania i eksploatacji oraz charakterystykę systemu lub sieci teleinformatycznej.

PBE zawierają procedury bezpiecznej eksploatacji, które obejmują sposób i tryb postępowania w sprawach związanych z bezpieczeństwem informacji oraz określają zakres odpowiedzialności użytkowników systemu lub sieci teleinformatycznej i pracowników mających do nich dostęp. Dokument ten zawiera wykazy czynności, które realizować będą użytkownicy systemu/sieci TI wraz z dokładnym podaniem sposobu ich wykonania.

Dokumentacja bezpieczeństwa jest podstawą udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. Potwierdzeniem udzielenia akredytacja jest wydanie świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. Świadectwo daje nam prawo do przetwarzania informacji niejawnych w systemie teleinformatycznym. Dodatkowo oprócz zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa, aby móc przetwarzać informacje niejawne należy przejść audyt bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przeprowadzony przez ABW albo SKW.

Termin i czas pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną. Zapytania proszę kierować na biuro@ksoin.pl

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Płatne
Początek wydarzenia:
13 stycznia 2021, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
31 grudnia 2021, 23:59
Miejsce:
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
https://www.ksoin.pl/szkolenia/szkolenia-indywidualne/opracowanie-dokumentacji-bezpieczenstwa-systemu-teleinformatycznego-swb-pbe
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.